Nyheter

Nytt bostadsområde stoppar lantbrukets framtid

Nyheter Under måndagskvällen var politiska partierna inbjudna till dialog om samrådet om det nya planprogrammet Yggen. Platsen var hos Axel och Martina Willman på Gärahovs gård och det blev en känslomässig och laddad kväll, där politikerna fick stå till svars och påminnas om vad som egentligen kommer att beslutas.

Ett nytt bostadsområde planeras i Vaggeryd. ”Yggen”, som ska bebyggas mellan avfallsanläggning och jordbruksmark, föranledde LRF:s kommungrupp, med Roger Andersson som ordförande, att bjuda in kommunens politiska partier för att informera om vad det nya bostadsområdet skulle innebära för landsbygdsutvecklingen.

På plats i det nya spannmålslagret fanns kommungruppen i LRF samt representanter från Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna.

– Egentligen tycker vi att kommunen borde ha bjudit in till den här dialogen. I februari månad surrades det om att kommunen ville bygga här intill Gärahovs Gård. Jag ringer upp kommunalrådet Gert Jonsson (M) och han säger att det inte finns med i någon översiktsplan. Två månader senare får vi reda på att kommunstyrelsen ska ta upp planen om Yggen. 12 kalenderdagar efter det har jag en färdig plan på min mejl. Det som stör oss är att bostadsområdet är i närheten av ett jordbruksföretag. Gärahovs Gård är som ett vanligt företag inom tillverkningsindustrin: vi räknar timmar, minuter och jobbar efter vädret. Vägen som ska gå till skolan och bostadsområdet i planen fungerar inte. Någon sa till mig att man skulle lära sig leva tillsammans, men man måste också skapa förutsättningar för de som ska bo och verka på landsbygden. Vi hade nog inte i vår fantasi trott att planen skulle avgöras så snabbt. Det blev debatt i Skillingaryd.nu i kommentarsfältet när planen presenterades. När det här planförslaget kom så ville vi slänga det i papperskorgen. Det här kommer att påverka ett modernt lantbruk som inte kan fortsätta leva och verka här om det nya bostadsområdet byggs och här har vi ett jordbruk som har utvecklingspotential. Vem vet, det kanske blir en fördubbling av besättningen här om tio år och då ska en miljöprövning göras, konstaterar Roger Andersson, ordförande i LRF kommungrupp.

Efter ordförandes inledning lämnades ordet över till paret Willman som driver Gärahovs Gård.

– Jag heter Axel Willman och driver gården tillsammans med min fru Martina. Vi har 125 mjölkkor i dag och ungefär lika många ungdjur. Vi brukar 160 hektar åker: hälften här och resten från Kvarnaberg i väst, Mörhult i öst och Grimsjö i norr. Det är en omfattande verksamhet vi bedriver, menar Axel Willman.

Martina Willman berättar på ett känslosamt sätt att paret är tredje generationen som driver gården.

– Det som hänt här sedan min farmor och farfar kom hit är en fantastisk utveckling. Vad som finns här om tio eller 20 år vet vi inte, men vi har en vision och en kulturmiljö som vi vill dela med er politiker. Vårt jordbruk bedrivs i dag av små marginaler. Jag tror inte ni förstår hur mycket tid vi lägger ned på vårt jordbruk. Vi vill att ni tar med er förståelsen för vad ett bostadsområde intill oss skulle innebära. I dag är vi en nationell angelägenhet. Vi vet med oss att vi behöver mat på bordet och i dag finns inga ägg i butiken exempelvis. Ett bostadsområde ska inte sätta stopp för vår utveckling. Vår verksamhet sysselsätter i dag tre personer och vi omsätter cirka 6 miljoner kronor. Vi har de senaste åren gjort stora investeringar för att skapa en modern mjölkgård för framtiden och vi har totalt under de senaste åren investerat cirka 13 miljoner kronor i byggnader och inomgårdsutrustning. De byggförslag som presenterats kommer på flera sätt att påverka oss och vår verksamhet på ett starkt negativt sätt.

Axel Willman fortsätter:

– I dag har vi plats för 125 mjölkkor i vårt nybyggda stall. Vi har renoverat en gammal ladugård intill där vi har ett kalvstall. Där vi står nu ska bli ett spannmålslager. Vi har ambition att förlänga mjölkstallet och bygga ytterligare ett stall parallellt för ungdjur och sinkor. Vi vill fördubbla vår verksamhet. Vi har även funderat på om vi skulle haft annan produktionsinriktning och då är det framför allt värphöns som vi kikat på. Den naturliga förutsättningen för det nya stallet är att det blir mot Vaggerydshållet. Att det nu skulle komma ett bostadsområde är inte bra för vår utveckling. I den här utredningen man har gjort från kommunens sida är att man inte har tagit i beaktan vilka störningar vi kan ge. Det är fint att ha betande djur intill, men det drar också till sig lukt och flugor. Vårt arbete bedrivs dag som natt. Den tilltänkta byggnationen gränsar dels till våra beten, som är av naturbeteskaraktär och därmed inte möjligt att bruka marken på annat sätt än bete. Ett stort lantbruk medför buller i omgivningen och ljudet består av råmande kor, ljud från transporter med lastbilar, traktorer, foderlossning från bulkbil samt fältarbeten med traktorer. Ljud förekommer dygnet runt och i mjölkstallet är djuren aktiva och mjölkas även nattetid. Mjölkhämtning och foderleveranser kan ske både dagtid och nattetid. Fältarbeten sker vanligtvis mellan klockan 06–23 men kräver vädersituationen sker det även arbete på natten.

– För att vår verksamhet ska kunna fortgå krävs ett skyddsavstånd mellan verksamheten och en eventuell bebyggelse. I kommunens utredning i höstas fastslås att ett rimligt minsta avstånd mellan lantbruket och bebyggelse är 500 meter. Vi blev minst sagt förvånade, och väldigt upprörda, när man i planprogrammet utgår från ett skyddsavstånd på 450 meter räknat från en punkt norr om vårt gårdscentrum. Det betyder att inom dessa 450 meter är samtliga våra tre djurstallar belägna, spannmålsanläggning, lagringsytor för foder samt åker- och betesmark. Bebyggelsen planeras att avslutas i gräns med åker- och betesmarken. Detta innebär att utredningens föreslagna skyddsavstånd har minskat från 500 meter till noll meter. Marken mellan åkrar och eventuell bebyggelse bör vara skog för att erbjuda bästa skydd.

– I planprogrammet ersätts vår nuvarande framfartsväg med en ny väg genom bostadsområdet och förbi den tilltänkta skolan. Att våra transporter skall gå denna väg är olämpligt. I planprogrammet anges det att ängen i norra delen av området används för mindre djurhållning, kolonilotter eller annan odling, om man i denna skrivelse avser Torsbo mosse som vi i dag arrenderar av kommunen vänder vi oss mot en ändrad användning. Vi vill fortsätta vårt arrende och producera foder på denna areal. När det gäller mindre djurhållning vänder vi oss emot det och då av smittskyddsskäl inte önskar närmare kontakt med annan djurbesättning. I planprogrammet finns också information om elljusspår runt sjöarna och ett sådant genom betesmarken anses inte vara lämpligt. Det är minst sagt upprörande. Jag hade önskat en dialog med styrande politiker innan det här kom på tal men vi känner att ingen vill lyssna på oss, berättar paret Willman som driver Gärahovs Gård. 

Ulf Abrahamsson (C) fanns på plats under kvällen och försvarar delar av kritiken;

– Man väckte frågan om bostadsområdet, det här dök senare upp i en plankommitté och det finns inget förslag på detaljplan än. Man gör nu en förstudie och det som är ute nu är inte någonstans politiskt behandlad. Vi har bara tillsatt att planprogrammet ska göras. Jag är förvånad att ingen varit i kontakt med er. Nu vill vi ha in synpunkter från samhället i stort, men även från de politiska grupperna. Det är ingen som offrar Gärahovs Gård för några hus, men det kanske är delar av området Yggen som vi kan använda?

En extern konsult har gjort planprogrammet och frågorna är många. När kom konsulten in i det här? Vad kostar konsulten? Var alla i kommunstyrelsen involverade i förstudien? Hur fungerar arbetsgången efter planprogrammet? Varför är cirkeln med skyddsavståndet räknat från bostadshuset och ladugårdsplanen och inte från fastighetsgränsen? Hur kan man klämma in ett bostadsområde mellan jordbruksfastighet och avfallsanläggning och gölarna? Varför har konsulten varit och gått i markerna utan att fråga oss om vad man gör, undrar en granne till gården.

– Först var det väldigt hysch-hysch om det här. Det här kommer ut mitt i vårbruket när vi har mycket att göra och det känns som att vi blir överkörda när svarstiden ska in så snabbt, det är lite därför vi har taggarna utåt, säger Roger Andersson från LRF.

Göran Lemke (C): Det gäller att stoppa det här i tid. Det ska såklart vara en buffert från bostadsområdet till åkermark. Jag är emot förslaget och vi måste vara måna om lantbruket. Samma syn har Jan-Erik Aronsson (SD) som lovar att hans parti inte kommer acceptera bostadsbyggande så nära lantbruket.

– Vi har gett klartecken att starta utredningen och andemeningen är att få igång dialogen. Jag tycker det är främmande och blir besviken när ni tycker att det varit hysch-hysch om handläggningen, kommentar Ulf Abrahamsson (C).

– Jag är tveksam till det här förslaget. Det naggar för mycket för gårdens utveckling. Vi är inte i New York utan vi bor på landet allihopa, säger Kristin Stark (MP).

När dialogen genomfördes under måndagskvällen var det bara någon dag kvar till svaren skulle in till kommunledningskontoret från både samhället i stort och de politiska partierna. Osäkerheten var stor och känslorna svajade när man insåg att ett svar måste lämnas in under de närmaste dagarna. En önskan om förlängd svarstid från de medverkande partierna ställdes och Ulf Abrahamsson (C) undrade om han kunde hjälpa till med detta och att detta är ett steg i rätt riktning?

– Vi från LRF har vårt svar redan klart men det är ni i partierna som inte har bestämt er, kommenterar Olof Jonsson från Köpet.

Axel Willman, Gärahovs Gård, fortsätter:

– Det viktigaste för oss är avståndet till vår verksamhet. Vi vill ha cirkeln från vår fastighetsgräns, inte bostadshus/ladugårdsplan, samt 500 meter från denna. Vi arrenderar de sista hundra metrarna från kommunen som vi gärna hade sett att kunna fortsatt bruka. Dock är arrendet bara på ett år och det är något jag vill skicka med er politiker att vår verksamhet planeras på en betydligt längre tid än ett år. Nu ska det kalkas och dräneras. Det är en 25-års period på detta och när man lämnar ut arrende på ett år så har man inte förstått hur vår verksamhet fungerar.

Martina Willman, Gärahovs Gård;

– Ni som är här kanske får en förståelse, men hur ser det ut i nästa generation, vem ska ta hand om det som finns i dag? Det finns en anledning till att marken är öppen här i dag. Vi har varit i kontakt med styrande politiker, Gert och Kenth, men ingen av dessa har velat lyssna på oss. Dagen som svarstiden ska in, på onsdag, är den tid vi har att förhålla oss till. Vi har lagt ned tid och pengar och på detta. Inget av partierna har kontaktat oss och det märks att ni inte tar oss på allvar, säger Martina och får medhåll av Roger Andersson som nämner att ”det är lite märkligt att ni politiker inte är insatta i det här”.

Axel Willman förtydligar:

– Det är här viktigt för oss. Vi ska kunna bedriva vår verksamhet utan att störa. Det handlar om kulturmiljö, vi är utpekat som ett sådant och det är ett arv som vi förvaltar sedan 1200-talet. Att blanda ihop det här med låga och höga hus kan inte vara riktigt.

– Det finns också en betydelse om gården ligger högre än bostäderna, det finns regler om det hos Boverket, kommenterar Stefan Stork från Fiskaby.

Kristin Stark (MP) frågar paret Willman om man önskar 500 meter från fastighetsgräns, var hamnar man då?

– Halvvägs ner till industrierna, svarar Axel Willman.

Ann-Christine Holmgren (L) kommenterar att ”vi är tacksamma för att ni finns och vi ska göra allt för att få in våra synpunkter”.

Gärahovs ängar  [1/13]

Budskapet är tydligt  [2/13]

Vy från gårdsplan  [3/13]

Nyfikna kor  [4/13]

Roger Andersson, ordförande i LRF:s kommungrupp, inledde träffen  [5/13]

  [6/13]

  [7/13]

Axel och Martina Willman berättar om gården och hur de ser på framtiden  [8/13]

  [9/13]

Ulf (C) bemöter kritiken  [10/13]

  [11/13]

Utvecklingen är enorm och hur kommer det se ut här på gården om 15 år?  [12/13]

Emma Persson från Häradsköp grillade korv, här tillsammans med Martina Willman  [13/13]

Taggar

12 reaktioner på Nytt bostadsområde stoppar lantbrukets framtid

Låt Gärahov vara som det är. Vill inte vara bakåtsträvare, men Gärahovs gård är bland det vackraste vi har i bygden och tycker nog att vi ska värna om vår landsbygd och våra bönder.

Hoppas verkligen att man inte inkräktar på Gärahovs verksamhet. Om det nu söks efter ”byggbara” områden varför satsar man då inte på området vid Lundbyholm.

Vad är det för fel på acceptans och tolerans.
Både bostäder och lantbruk behövs. Och vi behöver en hållbar framtid där vi lever med boende och lantbruk tillsammans. Alltså inte ställa för eller emot utan ställa oss bakom ihop.

Man kanske skulle kunna minska området och bygga flerbostäderna på höjden i stället?

Kolla Sveriges första arbetebostadcentrum städer (Vällingby och Farsta)

Hela planprogrammet borde tas tillbaka eftersom det har så stora konflikter i sig. Både vad gäller det alltför korta avståndet mellan Gärahovs nuvarande brukningsmarker och planerad bebyggelse och den planerade vägen upp till gården. Gert tror på tolerans och samarbete mellan brukare och boende. Det bästa är då att inte skapa alltför många konfliktytor. Kommunstyrelsen har beslutat att skicka ut planprogrammet och borde då också återkalla det. Gör ett nytt som tar hänsyn till kritiken och som blir ett bra underlag för en detaljplan.

Intressant att veta hur de olika partierna tycker om detta.
Det var ju tidigare tal om att bygga bostäder nära lantbruk i Skillingaryd.
Möjligen olika inriktningar. Vet ej.
Men då vart det mer eller mindre otänkbart fastän brukaren var välvillig till att sälja mark.
Minska nu ner utan med 500 meter diagonalt. Likaså så långt bort från återvinningsstation.
Vad blir det kvar?
Lägg ner och erkänn att ni tänkt fel.

Glömde.
Vad är det för konsultfirma som plockats in för detta?
Namnge gärna.
Mäta avstånd från byggnaden och inte fastighetsmarken.
Har konsulten fått betalt?
Men kanske det fanns direktiv hur utredningen skulle bli?

Fantastisk kompetens som kommunledningen anlitat och dessutom försvarar direkta och konkreta fel.
Det är svårt att lyssna in fakta…

Peka inte ut tjänstemän eller konsulter som ansvariga. Planprogrammet har gjorts av en konsult men kommunstyrelsen (KS) har beslutat att skicka ut det för synpunkter för att pröva förslaget och höra vad olika tycker. Ingenting är bestämt och ett planprogram kan tas tillbaka om protesterna blir för stora och konsekvenserna för svårhanterliga. Därför föreslår jag att KS backar eftersom planprogrammet ligger för långt ifrån en acceptabel detaljplan. Ett planprogram är i regel en idé om hur ett område kan användas och ett första steg till en gällande detaljplan. Är programmet för långt från verkligheten bör man backa.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *