Nyheter

Nytt förslag om trafiksäkrare centrum tas inte fram

Nytt förslag om trafiksäkrare centrum tas inte fram

Nyheter Motionen om att förändra trafiksituationen i Vaggeryds centrum har vandrat i kommunhuset fram och tillbaka men nu tas inget nytt förslag fram enligt enhällig nämnd

Arkivbild

Det var (SD) som lämnade in motionen om att ändra trafiksituationen i centrala delarna av Vaggeryd. 

I oktober 2020 tog tekniska kontoret fram två möjliga lösningar med passage och farthinder närmast Karlavägen. Beräknad kostnad för detta var 260 000 kronor och medfinansiering söktes hos Trafikverket, om kommunfullmäktige godkände förslaget. 

I februari beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen och uppdra tekniska nämnden att återkomma till kommunstyrelsen med gestaltning och ekonomi innan verkställighet av motionen gjordes. 

Tekniska kontoret föreslog, i maj 2021, att istället för asfalt använda terrakomp för att genomföra åtgärden med passage och hinder. Då blev kostnaden 350 000 kronor istället. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i juni 2021 att inte godkänna tekniska nämndens förslag utan ansåg istället att gestaltningen bör knyta an Petersborg med gångstråket på Järnvägsgatan samt att tekniska nämnden får återkomma med ett nytt förslag. 

Vid tekniska nämndens sammanträde föreslog Roger Ödebrink, Jerry Karlsson och Maritha Bengtsson att nämnden inte ska ta fram ett nytt förslag utan ska stå fast vid tidigare beslut. 

– Våra förslag verkar inte duga utan man önskar ett annorlunda förslag. Vi tog ett enhälligt beslut att vi gör inget nytt förslag. Någongång måste det vara klart. Man får tänka på varuleveranser till butikerna. Vi är trafiknämnd och har sakkunskapen. Det finns en bakgrund till varför det ser ut som det gör. Vi vidhåller vårt beslut, som vi tidigare lämnat, kommenterar Jerry Karlsson (L) ordförande i tekniska nämnden. 

Taggar

Dela


5 reaktioner på Nytt förslag om trafiksäkrare centrum tas inte fram

Undrar om det är 6-7 kilometer i timmen som gäller på Vaggeryds och Skillingaryds gågator eller fri hastighet? Kan inte gå så fort som bilarna kör.

Lägg alla pengarna på trafikhinder vid Åvikens förskola på Södra Park. Det är bara en tidsfråga innan det sker en olycka här. Nu är Södra Parkvägen en ”racerbana” både dagtid och nattetid. Det är kommunens mest trafikerade gata. Otroligt att kommungubbarna inte vaknar till och gör något. Hur länge skall man lita till människors goda vilja? Detta är tillräckligt enligt ett kommunalråd.

En viktigare fråga kan jag tycka är trafiksituationen kring Hjortsjöskolan där våra barn ska känna trygghet,de två gångpassagerna övergångarna över Jönköpingsvägen vid skolan.

Mycket trafik på morgnarna (behöver själv köra förbi där varje dag för att ta mig till jobbet) och många kör över 30 kilometer i timmen.

Eller är det att villaägarna runt omkring centrum inte sopar upp löven Jerry?
Nej, just det var orsaken till översvämningarna i tunneln i Skillingaryd

Bra att tekniska nämnden tar ställning mot den klåfingrighet som ständigt visas av vissa kontrollanter i kommunstyrelsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *