Nyheter

Nytt fritidshus vid Sandsjön

Nyheter Ett förhandsbesked och standskyddsdispens lämnades till en fastighetsägare som ska bygga nytt fritidshus.

Fritidshuset kommer att uppföras bredvid ett redan befintligt bostadshus. Grannarna har inget att erinra om bygglovet och i Översiktsplanen står området vid Sandsjön som ett LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) och i Jönköpings läns naturvårdsprogram finns området beskrivit som ”Hela sjö- och våtmarkssystemet har ett mycket artrikt fågelliv och sjöarnas öar är viktiga häckningsplatser”.

– Vi lämnar ett positivt besked till sökande, säger Johnny Wackt (KD) ordförande i miljö- och byggnämnden.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *