Nyheter

Nytt hus byggs i Nåthult

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade om ett positivt förhandsbesked gällande nybyggnation av enbostadshus på betesmark i Nåthult utanför Skillingaryd.

Positivt förhandsbesked gavs vid nämndens senaste sammanträde. Arkivfoto

– Vi lämnar ett positivt förhandsbesked. Vi var inte helt säkra från början då det byggs på betesmark, det här var möjligen ett gränsfall, men den sammantagna bedömningen är att det är okej, menar miljö- och byggnämndens vice ordförande Magnus Dauhn (S). 

I ansökan anges att det avses att bygga ett enbostadshus med garage. I översiktsplanen anges att nya bostäder i första hand bör lokaliseras på skogsmark och inte åkermark och att bebyggelsen ska anpassas till kulturmiljön. Kommunledningskontoret noterar och upplyser nämnden om att området ligger inom påverkansområdet för totalförsvarets militära del, gällande stoppområde höga projekt samt behov av hinderfrihet, vilket bör tas i beaktande. I det aktuella området finns även registrerade triviallövträd som kan vara värdefulla vad gäller skuggområden vid värmeböljor och hjälpsamma vid kraftigt regn. Marken som huset ska byggas på är på en kulle bestående av berg i dagen samt en handfull stubbar som avverkats och enligt sökande så har en del av den tänkta fastigheten tillhört paintballbanan. Tillstånd för enskild avloppsanläggning godkändes tidigare i december månad. 

Taggar

Dela


1 reaktion på Nytt hus byggs i Nåthult

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *