Nyheter

Tillbyggnad av hus i centrala Hok

Nyheter Ett positivt besked lämnades till en fastighetsägare som vill bygga till sitt hus i Hok. Men en liten ändring och ett nöd(vänd)igt tillägg måste göras innan bygglovet ges.

Sökt byggnation, vid Stationsgatan i Hok, avviker från gällande detaljplan som är fastställd 1965 genom att sökt byggnation placeras på prickmark. Men miljö- och byggnämndens beredning föreslår nämnden att bevilja bygglov under förutsättning att toalett redovisas på entréplanet.

Yttrande från sju grannar har inkommit utan synpunkter. Den senast inkomna planritningen från sökande inkom i april och då uppfyller inte entréplanet samtliga krav på tillgänglighet och användbarhet som ställs på ett hygienrum, enligt de föreskrifter som finns. Det var bland annat avsaknad av toalett vid entréplan samt att det redovisade måttet mellan tvättstället och väggen, 1 600 millimeter, är för kort och ska vara minst 1 900 millimeter. 

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *