Nyheter

Nytt hus i Fryebo

Nyheter Kulturbyn Fryebo, söder om Skillingaryd, får nu en ny fastighet.

Arkivfoto; I Fryebo arrangerades traktorutställning för några år sedan

– Det är ungefär 200 meter väster om byn och det är en gärdsgård som angränsar kulturbyggnaden, så riksintresset avser inte området som ansökan gäller, säger Peter Sjöberg (M) ordförande i miljö- och bygg.

Riksintresset för kulturvårdsmiljö är ett statligt skydd och betyder att miljön är unik. Miljön och byggnader kan exempelvis visa utvecklingen i samhället, byggnadstekniker eller olika estetiska ideal genom historien. Fryebo by omnämns i Vaggeryds kulturhistoriska utredning som kulturmiljövård och ovan ansökan om bygglov placeras strax utanför detta kulturområde. Ängs- och hagmarksinventering i kommunen redovisar flertalet marker som värdefulla och inget av dessa områden är inom tänkt avstyckning.

I kommunens översiktsplan kan läsas att kommunen har en positiv syn till att ge lov för landsbygdsboende. För att bevara biologisk mångfald och jordbruksmark anser Vaggeryds kommun att nya bostäder alltid i första hand lokaliseras på skogsmark och inte åkermark. Detta för att inte inkräkta på befintliga jordbruksnäringar eller djurhållning. Miljö- och byggförvaltningen bedömer således att sökta bygglov inte försvårar att bedriva ett aktivt jordbruk. Befintlig odlingsmark kan nyttjas som betesmark och kan med enkelhet återigen nyttjas som odlingsmark.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *