Nyheter

Nytt hus i Gölgås

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde lämnades ett positivt besked angående nybyggnation i Gölgås, väster om Skillingaryd.

I tjänsteskrivelsen kan man läsa att förvaltningen besökte Gölgås i augusti och då noterades ett flertalet sten- och odlingsrösen vilka är biotopskyddade.  I januari meddelade Länsstyrelsen att aktuellt område i Gölgås inte omfattas av biotopskyddet.

Sökt byggnad är placerad på brukningsvärd jordbruksmark som får tas i anspråk för bebyggelse om det behövs för att tillgodose samhällsintressen men samtidigt strider ansökan mot att marken inte är den mest lämpade för bostadsbebyggelse.

Miljö- och byggnämnden går efter översiktsplanen där kommunen ska ha en positiv syn till att ge lov för landsbygdsboende och ett positivt besked lämnade till sökande.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *