Nyheter

Nytt hus i skogslandskap

Nyheter En ansökan om ett nybyggnation av enbostadshus och tillhörande garage i Ekeryd har inkommit till miljö- och byggnämnden. 

I översiktsplanen anges området där det nya huset ska byggas som öppet odlingslandskap samt riksintresse för kulturmiljövård. Kommunledningskontoret, som lämnat ett av remissvaren, anges att området är lokaliserat strax utanför odlingslandskapet i Bratteborg och att huset är placerat på skogsmark. Yttrande från grannarna i Köpet och Ekeryd har inkommit, där alla varit utan synpunkt förutom en av grannarna som tyckt till att vägen till skogen inte ska påverkas. 

Avloppsanläggningen fick sökande tillstånd till i juni månad och miljö- och byggnämnden lämnar ett positivt förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och garage inom fastigheten Ekeryd 1:25. 

Arkivbild

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *