Nyheter

Nytt kommunalt bakslag om Oljeshejkernas mack

Nytt kommunalt bakslag om Oljeshejkernas mack

Nyheter Än en gång har Vaggeryds kommun fått en bakläxa av länsstyrelsen för hanteringen av Oljeshejkernas bensinmack i Skillingaryd.

Det är tredje gången på tre år som så sker.

Det handlar den här gången om ett beslut i miljö- och byggnämnden i januari i år som överklagades av Oljeshejkerna till länsstyrelsen i februari. Det beslutet upphävdes nu av länsstyrelsen den 14 mars.

Ärendet har nu skickats tillbaka till miljö- och byggnämnden för fortsatt handläggning.

Det var den 26 januari i år som miljö- och byggnämnden tog följande beslut kring ”Hantering av brandfarliga varor på fastigheten Skruven 8·

• att det bedrivs och har bedrivits tillståndspliktig verksamhet utan tillstånd på Skruven 8
att det gjorts ändring/ombyggnad till automatstation med mera
• att ändring/ombyggnad till automatstation strider mot gällande detaljplan
• att bygglov för det utförda inte kommer att kunna beviljas i efterhand
• att avslå ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor.

Ben Heimdal som är handläggare på länsstyrelsen förklarar:
– Kommunen har helt enkelt inte gjort någon egentlig prövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, berättar han.
– Bestämmelserna går ut på att bedöma säkerhetsfrågor, skyddsavstånd och åtgärder för att minimera risker. Men några sådana bedömningar har inte gjorts. Istället hänvisar man till andra saker som inte har med prövningen att göra.

Detta innebär att själva sakfrågan, huruvida Oljeshejkerna har tagit sig för stora friheter eller ej, inte på något sätt har avgjorts.
Detta sker när det magiska datumet 26 april 2016 rycker allt närmare: Det är detta datum som miljö- och byggnämnden satt som riktdatum för att bensinstationerna i kommunen, enligt avsiktsförklaringen i översiktsplanen, skulle vara utlokaliserade utanför tätortskärnorna.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *