Nyheter

Nytt logistikområde söder om Stigamo

Nyheter Den privata aktören som köpte Sveaskogsmarken, söder om riksväg 30, vänder sig till kommunen och ansöker om en ändring av detaljplanen, med syftet att ett nytt logistikområde ska växa fram.

Foto från kommunens handlingar. Det rödmarkerade är området som ansökts om ändring i detaljplan

Lantmäteriförrättningen pågår hos den nya köparen, Tokarps Fastighets AB. Syftet med att upprätta en ny detaljplan är för att möjliggöra byggnation av lager, logistik, service med mera. Området ligger inom översiktsplanen för verksamhetsmark och är beläget strax söder om Stigamo. Planområdet gäller 30 hektar.

– När det strategiska området, söder om Stigamo och på andra sidan om riksväg 30, kom ut på försäljning köptes det upp av en privat aktör. Vi kommer nu in som en del i planeringsförutsättningarna och ett planuppdrag har skickats in. Här är ett fint område med stor utveckling. Nu ska det fram en ny detaljplan och det finns en del funderingar kring infrastruktur, framförallt var den nya järnvägen mellan Byarum och Tenhult kommer att dras. Vi jobbar på det här och tar hjälp av en extern konsult, vi vet att kommunen är ett hett område och det här kortet ska vi inte spela bort, kommenterar Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet var eniga i frågan och lämnar ett positivt besked till beslut när kommunstyrelsen får ärendet på sitt bord.

I december publicerades artikeln om försäljningen av nämnda mark, läs mer här

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *