Nyheter

Nytt särskilt boende planeras byggas om fem år

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde fick politkerna information om socialförvaltningens uppdrag att bygga ett nytt äldreboende med 45 platser...

För lite mer än ett år sedan gav kommunstyrelsen socialnämnden i uppdrag att inleda en förstudie om utvecklingen och dimensionen av ett nytt särskilt boende i kommunen. Utifrån uppdraget har en behovsanalys tagits fram för att beskriva vad som behöver tillgodoses utifrån befolkningsdemografin, målgruppens behov, bemanning och kompetens samt storlek och antal platser på det nya särskilda boendet. Utmaningen socialförvaltningen kom fram till, förutom att möta behovet av antalet platser, var även förhållandet till bemanning och yrkesutbildad personal. Nationellt förväntas befolkningen öka och den äldre befolkningen blir äldre, enkelt beskrivit. Vid kommunstyrelsens sammanträde fanns socialförvaltningen på plats för att informera politikerna. 

Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen berättar:
– I detaljplanen finns det en förutsättning på Yggen för ett nytt särskilt boende. Känner att vi ligger steget före tack vare att vi har byggt trygghetsboende och då inte har samma tryck, som andra kommuner, på äldreboenden. Man bor kvar i ordinärt boende längre än tidigare då det i trygghetsboende finns bra anpassade lägenheter och omsorgen finns tillgodosedd. Vi ser också att arbetskraften är en stor fråga och vi måste personalförsörja vårt nya boende. Nu fick vi en återrapport och när detaljerna görs ska det bestämmas var det nya särskilda boendet ska ligga. 

Thomas Axelsson (KD);
– Nu gör man en behovsanalys och ser 130 platser i kommunen. För endast två år sedan hade man ett annat behov och då bedömde man 150 platser i kommunen.

Gert Jonsson (M);
– Det är ett svängande behov, vi ser det också nationellt. De nya 70-åringarna är de nya 50-åringarna och man är aktivt långt upp i åldrarna. Troliga åldern på ett kommunalt boende kanske har varit 80 tidigare, nu är det 90 år. Ju friskare vi blir desto högre ålder har vi när vi flyttar till boendet. När man flyttar in kräver man då omsorg och vård lite mer än tidigare. 

När planeras det nya särskilda boendet börja byggas?
– Någongång i nästa mandatperiod, kanske 2027 eller 2028, avrundar kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M). 

I tjänsteskrivelsen anger socialförvaltningen, att utifrån underlag från behovs- och djupanalys, ett förslag på dimension är 45 platser på det nya planerade boendet som har fått arbetsnamnet SÄBO 2.0. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *