Nyheter

Nytt system för vädervarning

Nyheter Symbolerna för varningarna gul, orange och röd varningsnivå. Det nya systemet införs idag. 

För att öka allmänhetens och samhällets förmåga att hantera svåra vädersituationer, förnyar Smhi sina vädervarningar. Nu blir lokala och regionala konsekvenser av ett väder tydligare. I det nya varningssystemet, kan Smhi ta hjälp av Länsstyrelsen för att bedöma hur en väderhändelse kan komma att påverka just vårt län. Varningen beror på konsekvenserna I det nya systemet är vädervarningarna regionalt anpassade. Det krävs alltså inte samma snömängd i Jönköping som i exempelvis Norrbotten för att det ska bli en vädervarning – för konsekvenserna blir olika. Varningen baseras på vilka konsekvenser vädret ger i samhället.

Varningarna är också anpassade efter andra faktorer. Som exempel om väderhändelsen beräknas ske på natten när det är lite trafik, på morgonen när det är rusningstrafik, om det är sommar eller vinter, om det finns särskilt känsliga objekt i området och även hur vädret varit innan. Till exempel om det väntas stort snöfall i en situation då snöröjningen redan är ansträngd. Nya varningsnivåer: gul, orange och röd En viktig skillnad, jämfört med tidigare, är att Smhi lämnar klass 1-, 2- och 3-varningarna och går över till gul, orange och röd varning. Redan vid gul varning, den lägsta varningsnivån, kan vi vänta oss att vädret får konsekvenser för samhället. Grunden i det nya vädervarningssystemet är att det ska varnas när det behöver varnas. Symbolerna för gul, orange och röd varningsnivå som införs 26 oktober 2021. Symbolerna är hämtade från Smhi. 

Gul varning signalerar att vädret kan innebära konsekvenser för samhället och vissa risker för allmänheten. 

Orange varning signalerar att vädret kan innebära allvarliga konsekvenser för samhället och fara för allmänheten. 

Röd varning signalerar att vädret kan innebära mycket allvarliga konsekvenser för samhället och stor fara för allmänheten. 

Regional bedömning via Länsstyrelsen Inför utfärdandet av en vädervarning kan Smhi ta kontakt med Länsstyrelsen som får möjlighet att komplettera Smhi:s bedömingsunderlag. Till exempel om det finns ytterligare lokala och regionala riskfaktorer som Smhi kan behöva känna till. 

 – Det nya arbetssättet passar väl in i den grundtanke och samverkan vi idag har mellan länets olika aktörer inom F-samverkan. Genom regionala bedömningar får vi möjlighet till mer träffsäkra vädervarningar och kan på så sätt förse länets aktörer med ett bättre underlag till välgrundade beslut. Allt för att öka säkerheten för länets invånare, berättar Patrik Wandin, samordnare för tjänsteman i beredskap på Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

Smhi väger sedan in de lokala och regionala riskfaktorrna i sitt beslut om hur varningen ska utformas. I hastigt uppkomna väderlägen måste Smhi besluta om varningsnivå utan att först samverka med Länsstyrelsen. Fram till övergången av det nya systemet bygger vädervarningar på fasta värden som är lika över landet. Till exempel mängden snö som väntas falla eller förväntad vindstyrka. Men konsekvenserna av vädret kan skilja sig mycket beroende på var i landet eller under vilken årstid det inträffar. 

Källa: Länsstyrelsen och Smhi

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *