Nyheter

Ödebrink debatterar jämlikhet

Nyheter Carina Ödebrink, riksdagsledamot från länet och Socialdemokraternas distriktsordförande, har skrivit en debattartikel om behovet av omfördelning av resurser för att öka jämlikheten.

Omfördelning av resurser – vägen till ökad jämlikhet!

Carina Ödebrink. Arkivbild

”Samhället är människans verk. Om något är fel så kan vi ändra på det”

I tider där många oroar sig för framtiden kan det vara bra att påminna om Olof Palmes ord. Det är vi och våra barn som äger framtiden, och vi kan förändra och förbättra den om vi gör det tillsammans.

Vi lever i en omvälvande tid där det politiska landskapet förändrats. Det finns en växande pessimism och känsla av maktlöshet bland allt fler människor. Minskat förtroende till samhällets förmåga att möta de behov och lösa de problem som finns leder till bristande tillit mellan människor och till politiken.

Utvecklingen med växande klyftor, där grupper i samhället halkar efter eller lämnas utanför innebär att människor inte ges möjlighet eller förutsättningar att bidra till det gemensamma. Det är ett slöseri med mänskliga resurser men också förödande för vårt lands tillväxt och utveckling. Decennier av nyliberal politik med marknadslösningar och avregleringar av gemensamma tillgångar är orsaken till den ökade ojämlikheten.

Trots att Sverige är ett av världens mest jämlika och jämställda länder har inkomstskillnaderna vuxit mellan människor de senaste decennierna. Ett fåtal av de som redan har det bäst ekonomiskt har gynnats mest.

Vårt fokus som socialdemokrater framöver måste därför vara att nya reformer ska prioritera satsningar i det gemensamma och i vård, skola och omsorg. Men detta är inte tillräckligt – satsningarna ska också inriktas på att öka jämlikheten och utjämna orättvisa uppväxt- och livsvillkor.

Vi behöver lägga all kraft och energi på att samhällets resurser som vi alla är med och skapar fördelas mer rättvist – för att öka jämlikheten. På så sätt omfördelas också makt över det egna livet och gör det möjligt för varje människa att välja sin väg.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning i ett jämlikt samhälle. #Metoorörelsen för ett par år sedan har haft enorm betydelse för att sätta ljuset på gammaldags manliga maktstrukturer och mäns övergrepp på kvinnor. Mer behöver göras när det gäller våld i nära relationer, sexuella övergrepp och hedersrelaterad brottslighet. Varje pojke och flicka i vårt land ska självklart kunna växa upp och leva det liv man själv väljer – trygga och fria och utan att känna sig begränsad av sin könstillhörighet.

Socialdemokratin ser politiken som verktyget för att åstadkomma hållbara lösningar för framtiden. För att lyckas med det behöver vi bli fler som väljer att engagera sig, fler som tar steget och blir medlemmar. Tillsammans ser vi till att förändra och göra en annan värld möjlig.

Allt fler röster runt om i världen höjs för att åtgärda inkomstskillnaderna, och öka jämställdheten där något som liknar den svenska eller skandinaviska samhällsmodellen lyfts fram som ett föredöme.

Det finns all anledning att ha hopp och tillförsikt för framtiden. För oss socialdemokrater är ökad jämlikhet det allra viktigaste för att bygga ett tryggare och starkare samhälle som ger varje människa mer frihet.

Carina Ödebrink, Vaggeryd
Distriktsordförande Socialdemokraterna Jönköpings län

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *