Nyheter

Ödebrink på uppdrag i Vancouver

Nyheter Den 29 juni till 4 juli deltar riksdagsledamoten Carina Ödebrink (S) i OSSE:s årliga sommarmöte som en av åtta ledamöter från Sverige. Mycket fokus på mötet kommer ägnas åt Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina.

Carina Ödebrink (S).

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkan i Europa och organisationen bildades 1995. Varje år har organisationen ett sommarmöte och i dagarna hålls det i Vancouver i Kanada. En av åtta svenska ledamöter på plats är riksdagsledamoten Carina Ödebrink.

– Det är viktigt att förstå kärnan i OSSE. Det handlar inte om att likasinnade länder vill komma samman, utan mer om att trots alla olikheter så är medlemsländerna överens om att det behövs mötesplatser där man kan träffas för ökad förståelse och så långt som möjligt hitta vägar framåt, säger Carina Ödebrink, socialdemokratisk riksdagsledamot från Jönköpings län.

Sedan Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina startade i februari 2022 har detta dominerat OSSE:s arbete. Exempelvis har frågan om att stänga av Ryssland från OSSE under tiden kriget pågår diskuterats.

– Här har åsikterna gått isär mellan medlemsländerna. Rysslands agerande bryter såväl mot de regler som världssamfundet ställt sig bakom som den europeiska säkerhetsordningen, säger Carina Ödebrink.

I dag består OSSE:s parlamentariska församling av 57 medlemsländer från Nordamerika, Europa och de forna Sovjetstaterna. Ett av OSSE:s tydligaste uppdrag handlar om att observera val i medlemsländerna. Under året har Carina Ödebrink varit med och bevakat valet i Kazakstan. Den svenska delegationen har även bevakat båda valomgångarna i Turkiet.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *