Nyheter

Oenighet kring framtida förskoleområde i Vaggeryd

Nyheter En utredning om planbesked på fastigheten Framnäs i Vaggeryd, där Fritidens förskola finns, har varit uppe hos ledande politiker. Förskoleområde? Njae. Oenighet råder i arbetsutskottet och ärendet går därför till kommunstyrelsen… 

Område för förskola eller inte?

Marken, som är kommunägd, ligger i centrala delarna av Vaggeryds tätort och nära Lagan. Markanvändningen är i dag inte förenlig med gällande detaljplan och en ändring skulle kunna möjliggöra etablering av förskola och tillhörande utegård. Fastigheten mäter 6 000 kvadratmeter. Den gamla stadsplanen från 1968 anger bostadsändamål med fristående hus. Budgetberedningen gav därmed kommunstyrelsen i detaljplaneuppdrag att besluta om framtiden för fastigheten Framnäs och Fritidens förskola. 

Gert Jonsson (M):
– Barn- och utbildningsnämnden har uttryckt att det här är ett bra område för förskola. Det finns ett behov men just nu är marken planstridig mot gällande detaljplan, därför har vi fått detta i uppdrag att se över området. 

Thomas Axelsson (KD):
– Det här är ett kulturarv och hela parken har varit naturpark. Det här sticker hårt i själen på många Vaggerydsbor. Man har sagt från barn- och utbildningsnämnden att man ska behålla huset som finns på fastigheten i dag samt lägga till andra hus. Jag tycker att man ska behålla byggnaden som den är. Tycker nog att man ska se efter annat område, kanske på andra sidan Lagan, mot Östermo exempelvis. Där är det mer lämpligt med förskola.

Gert Jonsson (M) håller inte med:
– Bra att Thomas har kontakt med alla Vaggerydsbor. Jag känner en del också, faktiskt. Vi måste ha beredskap för framtiden. Förr eller senare behöver vi utöka förskola. Det här området har barn- och utbildningsnämnden pekat ut. Min partigrupp är för detta. Först måste vi utreda planbeskedet innan vi går vidare med huset på fastigheten. 

Votering begärdes under sammanträdet. Omröstningen slutade 4–1, vilket innebär oenighet. Därmed går ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut. 

– Ja, det är ju så. Är en emot, och vi inte alla är eniga i arbetsutskottet, går det automatisk till kommunstyrelsen, menar Gert Jonsson (M). 

Förskola eller inte i detaljplanen avgörs därmed i januari nästa år. 

Blir det förskoleområde efter att detaljplanen omarbetats? Bild: Sara Mejving

Taggar

Dela


1 reaktion på Oenighet kring framtida förskoleområde i Vaggeryd

Fin plats där det varit förskola länge. Modernisera och tänk till kring platsen så ännu fler generationer får ta del av den. Sticker hårt i min själ om man inte skulle nyttja tomten till förskola.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *