Nyheter

Officersmässen

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera vad som finns på många av de informationsskyltar som är uppsatta i Vaggeryds kommun. Det är våra hembygdsföreningar som har sammanställt informationen på skyltarna. Du har säkert stött på någon av dessa skyltar när du vandrat runt. I några av artiklarna har vi lagt till bilder på hur det ser ut i dag.

Officersmäss och förläggningsbyggnad på västra lägret

Byggnad 146 

Byggnaden stod ursprungligen nära gästgiveriet i lägret nordöstra hörn där man idag finner matbutikens parkeringsplats. Första gången byggnaden är skriftligt belagd är 1832. Byggnaden flyttades 1853 till sin nuvarande plats. Troligen tillkom flyglarna vid detta tillfälle. Byggnaden inköptes av kronan från officerskåren 1903. 

Byggnaden är timrad med släta knutar och fasaden består av handhyvlad locklistpanelen på huvudbyggnad och flyglar. En del av fasaden utbyttes mot klingsågade brädor vid en renovering 1905. Huvudentréns stora öppna veranda bedöms ha tillkommit 1890. Samtliga fönster är utbytta i sentida konstruktion, men ursprungligt utseende. Ytterdörr i verandan förefaller vara från början av 1800-talet. 

Bottenvåningen har två samvarorum en stor matsal samt ett fungerande kök. Övre våningen utgörs i dag av förläggningsrum. 

Foto och data från Fortifikationsverkets vårdprogram, som du kan ta del av, på Miliseum. 

Gammalt fotografi (Jkpglm)  [1/3]

Mässens matsal.  [2/3]

Mässens samvarorum.  [3/3]

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *