Nyheter

Oförändrat 200 000 till kulturföreningarna

Nyheter Verksamhetsstödet till kulturföreningarna från kultur- och fritidsnämnden uppgår även i år till 200 000 kronor.

Detta belopp fördelades av nämndens ledamöter vid veckans sammanträde.
Av den summan får Skillingaryds Teaterförening 60 000 kronor medan övriga kulturföreningar får dela på 90 000 kronor.

De båda föreläsningsföreningarna får vardera 3 000 kronor.

Sex hembygdsföreningarna får vardera 7 000 kronor medan Skillingaryds Manskör får 10 000 kronor, och Gota Stream Big Band 8 000. Betels Musikkår, Svenarums Musikkår och  Frälsningsarmens hornmusikkår får vardera  2 000 kronor.

Övriga föreningar: Vaggeryds Konstförening får 5 000 kronor, Östbo Historiska Sällskap 3 000 kronor, Götaströms Fordonshistoriska Klubb och Skillingaryds Fotoklubb får 2 000 kronor liksom  Sjöbogården, Föreningen Munkaleden och Skivaryds Samlarklubb.

Därutöver finns 50 000 kronor avsatta som är öronmärkta hembygdsföreningarna och deras kulturarvsarbete. Detta belopp fördelas genom särskilt beslut i nämnden.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *