Nyheter

Ökade driftskostnader: Idrottsplats får 1,7 miljoner

Nyheter Ur resultatfonden önskar kultur- och fritidsnämnden få ta ut 1,7 miljoner kronor och pengarna öronmärks till idrottsplatsen i Skillingaryd.

I nämndens sammanfattning kan läsas att föreningen Movalla IP inte kunnat bedriva verksamheten inom ramen för det som nämnden har beslutat i driftbidrag. En del av underskottet hos föreningen anges vara ökade priser och Movalla IP har under året fått en inflationskompensation motsvarande 150 000 kronor i driftbidraget. Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av en handlingsplan från Movalla IP där det framgår hur föreningen avser att arbeta för en långsiktighet i verksamheten. För att skapa förutsättningar för Movalla IP föreslår kultur- och fritidsnämnden att ta fonderade medel för att täcka det underskott som Movalla IP har. Nämndens sammanlagda resultatfond uppgår efter utgången av 2021 till 5,8 miljoner kronor. Nu önskar nämnden att plocka ur 1,7 miljoner kronor från denna fond till att täcka idrottsplatsens underskott. 

Gert Jonsson (M);
– Nämnden inkommer med en begäran om att använda fondmedlen för att täcka underskottet på 1,7 miljoner kronor och det är på grund av ökade driftskostnader. Pengen har vi godkänt men vi tar 1,4 miljoner kronor från fonden och 300 000 kronor satte vi av från den här nya pengen, som var 1 miljon kronor, i vår kommande budget. Totalt blir det 1,7 miljoner kronor, så de får täckning för sin begäran. 

Kommunstyrelsen har sagt sitt och vänder sig nu till kommunfullmäktige för beslut. 

Ökade driftskostnader på Movalla

__________________________

Om kommentarer

Du som kommenterar tänk på det här:

Inga påhopp tolereras på politiker, andra personer, föreningar, myndigheter eller andra. Inga svordomar eller antydningar till detta tillåts, då tas kommentaren bort med automatik. Rasism är självklart inte tillåtet.

Vi vill gärna att ni använder ert riktiga namn eller har ett återkommande alias. Ibland tvingas vi ta bort kommentarsmöjligheten på grund av att våra regler inte följs.

Blir det ingen bättring så kommer vi att förändra möjligheten att kommentera.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *