Nyheter

Ökar sina privata entrepenader

Nyheter Det finns stora skillnader bland Jönköpings läns kommuner när det gäller hur stor andel av den kommunala verksamheten som köps in från företag, föreningar och stiftelser. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv med statistik från SCB.

Arkivbild

I spåren av coronakrisen har efterfrågan på många företags varor och tjänster sjunkit. Drygt hälften av företagen i Jönköpings län uppger att de minskat sin försäljning, produktion och sina investeringar jämfört med för ett halvår sedan.  

I sammanställningen från Svenskt Näringsliv redovisas hur stor andel av den kommunala huvudverksamheten i Jönköpings läns kommuner som köps in från privata företag, föreningar och stiftelser. Samt hur utvecklingen sett ut sedan 2002.  

Drygt 15 procent av Sveriges kommuners sammanräknade huvudverksamhet köps in från privata företag, föreningar och stiftelser. Motsvarande siffra för länet är nästan 9 procent. Samtidigt finns det stora skillnader mellan kommunerna och hur utvecklingen sett ut över tid. 

— Det handlar om många miljoner som företag, föreningar och stiftelser skulle kunna vara med och konkurrera om, där kommuninvånarna på köpet får en bättre kommunal verksamhet. Nu är det ett bra tillfälle att använda den offentliga köpkraften genom att öka de offentliga inköpen, göra fler upphandlingar, låta företag utföra fler tjänster och tidigarelägga redan planerade investeringar, menar Anna Gillek, regionchef för Svenskt Näringsliv i Jönköpings län.  

En statistikparameter i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om det lokala företagsklimatet är ”entreprenader”, där SCB sammanställt hur stor andel av den kommunala huvudverksamheten som köps in från privata företag, föreningar och stiftelser. I Jönköpings län har andelen ökat från 5,10 procent år 2002 till 8,84 procent år 2019. 

— När en kommun lägger ut en större andel av sin verksamhet på entreprenad bidrar det till att marknaden och affärsmöjligheterna växer för företagen, vilket stimulerar det lokala näringslivet, konstaterar Anna Gillek

Jönköping köper mest. Gnosjö, Eksjö och Aneby minst 
Resultatet visar att Jönköping är den kommun i länet med högst andel kommunal verksamhet som köps in från näringslivet, föreningar och stiftelser, med 12.39 procent av den totala budgeten 2019. Strax bakom återfinns Habo och Tranås på 9,92 respektive 9,41 procent. 

Jönköping, Vaggeryd och Vetlanda är de kommuner som ökat sina inköp mest sedan 2002.   

Lägst andel inköp från företag, föreningar och stiftelser återfinns i Gnosjö, Eksjö och Aneby med under 5 procent av den totala budgeten. Aneby och Eksjö är dessutom de enda kommunerna i länet som gått mot strömmen och minskat sina inköp sedan 2002.  

— En kommun måste inte göra allt själv. Det finns en stor potential i att låta företag, föreningar och stiftelser vara med och bidra till kommunens verksamhet. Det skapar jobb, stärker de lokala förutsättningarna för företagande och bidrar till att vi kan använda skattebetalarnas pengar mer effektivt. En win-win helt enkelt, avslutar Anna Gillek.

Entreprenader i Jönköpings län

Kommun Entreprenader 2019 Entreprenader 2002 Utveckling
Jönköping  12,39 6,14 6,25
Habo  9,92 9,71 0,21
Tranås  9,41 5,20 4,21
Vaggeryd  7,54 1,71 5,83
Mullsjö  7,41 6,20 1,21
Vetlanda  7,37 2,15 5,22
Sävsjö  6,85 3,95 2,90
Nässjö  6,48 5,48 1,00
Gislaved  6,38 6,09 0,29
Värnamo  5,49 3,77 1,72
Aneby  4,72 6,73 -2,01
Eksjö  4,65 5,31 -0,66
Gnosjö  4,64 1,00 3,64

Källa: Svenskt näringsliv

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *