Nyheter

Olämplig återvinningsplats

Nyheter Vaggeryds Hembygdsråd har nu lämnat in en skrivelse till miljö- och byggnämnden om placeringen av återvinningsstationen.

Arkivfoto från återvinningstationen vid Smedjegatan

Skrivelse till miljö- och byggnämnden gällande återvinningsanläggning på gamla militärheden;

Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun anser att det är mycket okänsligt att placera en återvinningsanläggningen på kommunens mark strax utanför det statliga byggnadsminnet Västra lägret. Rådet anser att all bebyggelse nära byggnadsminnet måste hanteras så att det inte onödigt inkräktar på kulturvärdet i området. Heden anses ju vara landets bäst bevarade övningsfält från indelningsverkets tid.

Återvinningsanläggningen är närmast jämförbar med en industrianläggning och således tveksam inom ett bostadsområde. Ännu mer tveksamt är det att placera en industrianläggning så att den ligger just mellan byggnadsminnet och centrum. Anläggningen skulle dessutom störa utsikten från södra infarten mot de vackra och historiska byggnaderna på Västra lägret.

Om kommunen beviljar bygglov här finns risk för överklagande med försening och fördyring som följd.

Flera alternativa platser för en återvinningsanläggning har nämnts i media, och fler kan nog finnas. Om den skall ligga vid södra infarten kan marken söder om gamla Swedform vara ett bättre alternativ.

På uppdrag av styrelsen i Vaggeryds Hembygdsråd
Bondstorp 12 september 2018

Torild Bornetun
Ordförande

Taggar

Dela


3 reaktioner på Olämplig återvinningsplats

Respekterar man inte försvarets historia, så är detta en ypperlig plats för sopor.

Vaggeryds Kommun har länge haft åsikteten att nyttja denna inköpta markbit till något.

Men tack vare skollärare Joel Anderssons initiativ att få del av mark och byggnader i ÖoV lägren byggnadsminnesförklarade, så har intresset av V.lägret från Kommunen svalnat något.

Men någon försökte att elda upp en historisk byyggnad i förra veckan.

Invandrare i Kommunen

Eftersom det verkar ta väldigt lång tid att åtgärda detta problem. Så har jag ytterligare ett föslag på placering. Baksidan av gamla IRE. Kommunen äger fastigheten, planen är redan asfalterad. Det är en undanskymd plats och lättillgänglig.

//Kenneth

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *