Nyheter

Oljeshejkerna ska betala byggsanktionsavgift

Oljeshejkerna ska betala byggsanktionsavgift

Nyheter Striden om Oljeshejkernas bensinmack i Skillingaryd och dess framtid fortsätter att ta massor av tid i anspråk för miljö- och byggnämnden.

Idag beslöt nämnden om att kräva in en så kallad byggsanktionsavgift av bensinbolaget.
Det är förra sommarens arbeten vid macken på Storgatan i Skillingaryd som nu hamnat i blickpunkten.
– Man har helt enkelt inte sökt bygglov för de arbeten som då gjordes, man tyckte väl inte att det behövdes. Därför har vi beslutat om sanktionsavgift om fem prisbasbelopp, säger nämndens ordförande Johnny Wackt (KD).
Ett prisbasbelopp är fastställt till cirka 44 000 kronor vilket betyder att prislappen slutar på cirka 220 000 kronor.
Vilka arbeten är det då som utförts. Ja, miljö- och byggnämnden har noterat att  följande åtgärder har vidtagits vid Oljeshejkernas automatstation:

• Ändring/ombyggnad till automatstation

• En ny cistern har installerats

• Påfyllningsställe har flyttats

• Dieselpump har flyttats

• Befintliga skyltar har ändrats väsentligt

• Tomtens höjdläge har ändrats och mindre mur har uppförts
•  Rörledningar har bytts i anläggningen 
Enligt plan- och bygglagen  krävs bygglov ”för ändring till väsentligt annat ändamål samt när byggnadens yttre utse- ende (skärmtaket) avsevärt påverkas”. 
Vidare krävs bygglov ”för att inrätta eller väsentligt ändra fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.

Miljö- och byggnämndens beslut formulerades så här:
Det har utförts olaga bygglovpliktiga åtgärder på fastigheten Skruven 8.
Bygglov för det utförda  kommer inte att kunna beviljas i efterhand.
Byggsanktionsavgift ska tas ut för ny cistern utan bygglov. Det handalr om fem prisbasbelopp samt att byggsanktionsavgift inte ska tas ut om det olaga rättas inom två månader efter att beslutet delgetts.

Oljeshejkernas bensinstation i centrala Skillingaryd var uppe till behandling i två ärenden. Det andra gällde en ansökan om tillstånd ”för hantering av brandfarliga varor”. Det blev avslag där också.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *