Nyheter

Omgivningen uppmanas agera när en ung blir utsatt för våld

Nyheter Kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” riktar sig mot våld i unga personers partnerrelationer. Fokus i år ligger på omgivningens ansvar att agera, skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande...

– I arbetet mot våld i ungas parrelationer är det viktigt att vuxna runt om de unga själva har och kan ge unga kunskap om våld, säger Kim Strand på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Vuxna som möter unga i sitt dagliga arbete, hemma eller på fritiden behöver kunna se och våga fråga.

– Våld sker fysiskt, psykiskt och i den digitala världen där vuxna sällan finns med. Det gör att även vänner och andra åskådare är viktiga för att upptäcka och förebygga våld bland unga, säger Kim Strand.

”Svartsjuka är inte romantiskt” är ett samarbete mellan länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och stiftelsen 1000 Möjligheter som driver ungarelationer.se. Kampanjen pågår under februari och mars. Den sprids för åttonde året i rad, via sociala medier och genom tryckt material som kan beställas för att arbeta med frågan i olika sammanhang.

Syftet med kampanjen är att öka kunskapen hos unga själva och hos vuxna som möter unga. Vad innebär en schysst relation? Är svartsjuka ett tecken på kärlek? Vad är egentligen våld? Vart kan jag vända mig för att få stöd? Detta är frågor som besvaras på kampanjwebben.

Aktörerna bakom kampanjen kommer i år att sprida information om vad alla runt omkring en person som blir utsatt eller som utsätter sin partner för våld kan göra. Att föräldrar, vänner och yrkesverksamma lär sig att se och agera mot våld är av stor betydelse, enligt forskning på området.

– Ofta kan vuxna prata om svartsjuka som något romantiskt, men sådana föreställningar riskerar att normalisera kontroll och olika former av våld i en relation, säger Alex Snäckerström, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Alex Snäckerström menar att alla, oavsett ålder, behöver öka sina kunskaper om våld i ungas partnerrelationer och bli bättre på att prata om hälsosamma relationer som bygger på respekt och samtycke.

Fakta om våld i ungas partnerrelationer
Nästan 25 procent av tjejerna i åldrarna 16–24 år har någon gång utsatts för våld av en nuvarande eller före detta partner. För pojkar och unga män är siffran 14 procent.

Risken för våld ökar när den utsatta försöker lämna relationen.

Unga hbtqi-personer och unga med funktionsnedsättningar är utsatta för våld i högre utsträckning än andra. Våldet i ungas relationer är lika vanligt och grovt som i vuxnas nära relationer och unga utsätts för alla former av våld, även våld med dödlig utgång.

Källa: Länsstyrelsen

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *