Nyheter

Omröstning om ensamkommandes boende

Nyheter När den nya gymnasielagen trädde i kraft tidigare i år har nu kommunen bostadsansvar för de ensamkommande som går gymnasiet på Fenix. Var de ska bo och vem eller om det ska finnas en stödperson splittrade kommunstyrelsens ledamöter under gårdagens sammanträde.

Arkivfoto från 2016; Julkul för ensamkommande

Ärendet har nu gått från arbetsutskottet till kommunstyrelsens ledamöter. När nu de 25-tal ungdomarna, som är innefattas av den nya gymnasielagen, är kommunen ansvarig för boendeform då ungdomarna är skrivna som kommuninvånare för att de ska kunna ha möjlighet att gå klart gymnasiet i Vaggeryd.

– Vi har ”Berget” intill Gullvivan vid Sörgården och fem lägenheter på Talludden som är tänkta till de ensamkommandes boende under tiden de går klart gymnasiet. Votering avgjorde bostadsfrågan och Klas Gustavsson (EMP) sa helt nej till att erbjuda bostäder till ungdomarna, Jan-Olof Svedberg (SD) avstod från att rösta. I övrigt var vi överens, så det är beslutat att vi ska erbjuda bostäder, säger Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen.

Dock gav fråga två mer oenighet och det var om kommunen ska ombesörja att anställa personal motsvarande en heltidstjänst för stöd och service åt ungdomarna i studentkorridoren. Två linjer bildades under sammanträdet.

– Vi vill använda redan fonderade pengar till det här, civilsamhället kan inte ersätta den uppgiften som en anställd har, vi har fonderade statsmedel från 2017 som innehåller 8,3 miljoner kronor i integrationsfonden, säger Kenth Williamsson (S) som var tydlig med att statliga medel ska användas till rätt saker.

– Den här gruppen med ungdomar är numera skrivna i kommunen och vår bedömning är att de ungdomarna är som vilken ungdom som helst, säger Gert Jonsson (M).

Röstning avgjorde och (MP) röstade för (S)-förslaget och Klas Gustavsson (EMP) avstod röstning. (SD) röstade på femklöverns förslag och resultatet blev 8 – 5 till förmån för femklöverns förslag som innebär att 50 000 kronor lämnas till civilsamhället och att tjänsten vid studentkorridoren på ”Berget” kommer att tas bort, möjligen vid årskiftet.

– Föräldraansvaret sträcket sig till 21 års ålder och man behöver någon att diskutera med och de här ungdomarna har inte det. Men vi vill att man följer upp det här om tre månader, avslutar Kenth Williamsson (S).

13 ungdomar, som redan idag bor på vid ”Berget”, innefattas av den nya gymnasielagen samt ett tiotal ungdomar i så kallade frivilliga familjehem runtom i kommunen. När ungdomar fått uppehållstillstånd kommer kommunen erhålla samma schablonersättning som för övriga nyanlända, det vill säga 133 200 kronor per person fördelat på två år. Ersättningen är tänkt att täcka kostnader för mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg med mera. Ungdomarna som redan är mottagna och introducerade i samhälle och skola kommer kosta kommunen i form av hyra och dagliga omkostnader som är försörjningsstödet. Precis som alla andra ungdomar kommer de att söka CSN-bidrag som är 1 250 kronor per månad under förutsättning att de uppfyller de villkor Försäkringskassan ställer. Många av de ungdomar som bor i kommunen idag jobbar extra och har hittills inte kostat Migrationsverket pengar i form av dagersättning.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *