Nyheter

Önskar flytta industrierna från Fabriksgatan

Nyheter Ett medborgarförslag hanterades under kommunfullmäktige där förslaget var att flytta industrierna från Fabriksgatan i Skillingaryd till Götaströms industriområde.

Arkivfoto. Kanske förbud mot lastbilstrafik kan tas ned om industrierna flyttas

Förslagslämnaren förelår politikerna att industrierna utmed Fabriksgatan ska flytta till Götaströms industriområde.

– Lokalerna bör rivas för att skapa centrala tomter i Skillingaryd. Det blir också samtidigt en bättre trafikmiljö i samhället, menar förslagslämnaren som själv bor på Fabriksgatan. 

Industriernas framtid på Fabriksgatan kan vara en del av kommande arbete i översiktsplanen och fullmäktiges ledamöter lämnade därför medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Arkivfoto: I oktober för fem år sedan skulle det bli bostäder på den här tomten, Räven, vid Fabriksgatan

Taggar

Dela


6 reaktioner på Önskar flytta industrierna från Fabriksgatan

Jo men visst flytta till ett industriområde för att sedan klaga på att det finns industrier där. Är ju lika dumt som de som flyttar till kommunen för att sedan klaga på att det smäller på skjutfältet…

Fakta är att kommunen äger merparten utav de aktuella fabrikslokalerna utmed Fabriksgatan. Inköp har gjorts med tanke om att omvandla området till bostadsområden.
När Socialdemokraterna innehade den ledande kommunalrådsposten togs en hel del inköp men en del är också utav äldre datum.

Problemet är att nuvarande Femklövern inte drivit denna omvandlingsfråga men just nu i samband med nya översiktplanen finns möjligheten att ta tag i frågan på nytt.

Historiskt har kommunen haft som grundprincip att köpa upp industrilokaler som på sikt kan omvandlas till bostadsområden men på något sätt har man efter inköp struntat i att fortsatt att genomföra planen.
Det måste finnas tjänstemän på kommunkontoret som vet om detta men inta alltid agerat när politikerna passivt inte gjort något.

Det enda undantaget är det snabba inköpet utav gamla lokalen Skillingarydsalvan där kommunstyrelsens ordförande agerade själv.

Vad gäller inköp utav gamla lokalen från Strömlunds snickeri hände inget.

Vid Fabriksgatan inköptes Ragnar Eriksson Snickeri för många år sedan men är nu närmast en obebyggd tomt.

Skillingaryds gamla badhus privatiserades till metallindustri och när ytterligare ny privat ägare skulle köpa den så utnyttjade kommunen sin förköpsrätt och gav 2,5 miljoner kronor för den.

Gamla Krahners fabrikslokal har kommunen ägt nu i över 25 år, ett köp som gjordes med syfte att riva den men inte ens detta har hänt.

Medborgarförslag är mycket bra men inrymmer en risk att ledande politiker kan tyckas gå deras ära förnär och därmed yrkar på avslag som sedan konfirmeras utav kommunfullmäktige och sedan händer ingenting på flera årtionde.

Vaggeryds kommuns majoritet bestående av (M) (Kd) (C) (L) och (Mp) kallad Femklövern, agerar oftast negativt mot medborgarförslag och oppositionen motioner och kommunfullmäktige avslagsbeslut leder till att inget händer i frågan/orna på många år.

Exempelvis hände detta med motionen om att få bort den tunga timmerlastbilstrafiken som först tvingas in i samhället och sedan ur densamma innan de når E4:an.

Man kunde inte ens tänka tanken att försöka få fram vägverkets syn om en ombyggnad utav Valdshultsvägen med en ny sträckning i skogen från Månsabo till Stenvaden.

Håller med Bo Holst.
Varför är det så många kommunpolitiker som verkar ha otur när de tänker?
Varför tar man inte tacksamt emot medborgarförslag och motioner och förädlar dem för kommunens bästa istället för att begrava dem?
För mycket okvalificerat tyckande och för lite kompetens, kunskap och sunt förnuft?

Tyvärr verkar ”inte uppfunnit här” vara det som gäller i kommunen i stället för en smula ödmjukhet inför sin egen persons kompetens och möjligheten att det kan komma bra saker från andra.

Det är faktiskt väldigt många industrier i området.
Vet någon hur många. Fantastisk företagaranda i Skillingaryd. Jag skulle också önska bostäder där, men att hitta lokaler vid Götaström borde bli mycket dyrare och det kanske inte företagen vill eller kan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *