Nyheter

Önskar fonderade pengar till föreningar

Nyheter I en skrivelse från kultur- och fritidsnämnden önskar man ta ut fonderade pengar för att ersätta föreningar som påverkats av pandemin.

Sparade pengar går till föreningar som ansökt om stöd

Ekonomisk påverkan i samband med coronapandemin har gjort att 12 föreningar har vänt sig till kultur- och fritidsnämnden om önskat stöd. Nämnden beslutade tidigt i februari att avsätta 285 564 kronor som extra stöd till de föreningar som har inkommit med skrivelse, vilket innebär hälften av föreningarnas totala förlust med anledning av pandemin. Nämnden redovisade samtidigt ett plusresultat på 561 000 kronor, vilket inte berodde på uteblivet föreningsstöd, så nämndens sammanlagda resultatfond uppgår, vid ingången av 2021, till över sex miljoner kronor. Nu önskar kultur- och fritidsnämnden från kommunstyrelsen att få ta ut 285 564 kronor, resterande upp till 100 procent av föreningens önskade stöd, för att stödja föreningslivet.

Kommunfullmäktige har i ett tidigare beslut uppmanat att de drabbade föreningarna ska få stöttning så snart det är möjligt, samtidigt som regelverket säger att ett uttag ur fonderade pengar får göras tidigast efter kommunens första budgetuppföljning i maj.

– Vi tycker att det är bra att man gör uttag ur fonderade medel, så vi lämnar ett ja till detta, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M).

Mot bakgrund av det extraordinära läget som råder hos föreningarna, och att det ekonomiska nuläget i kommunen sammantaget indikerar en budget i balans under året, ser inte kommunens ekonomichef några hinder att fatta ovan beslut redan vid april månads kommunfullmäktige.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *