Nyheter

Önskar kommunal skottpeng

Nyheter Klas Gustavsson (-) lämnade i måndags in en skarpladdad motion till kommunfullmäktige.

Arkivfoto från vildsvinens framfart

Klas Gustavsson (-), ledamot i kommunfullmäktige, yrkar att Vaggeryds kommun inför kommunal skottpeng på vildsvin. Här nedan finns motionen att läsa i sin helhet.

Vildsvinen ökar i antal och sprider sig över kommunen. Detta medför ökade skador och ekonomiska förluster för lantbruket. Ökningen av vildsvin är svår att kontrollera och jakt på vildsvin är den enda möjligheten till reglering och här kan kommunen ge stöd och uppmuntran.

– Viss tveksamhet om det är en kommunal angelägenhet, säger Christer Holmgren (M) kommunfullmäktiges ordförande.

Fullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Önskar kommunal skottpeng

Skulle jag som markägare betala skottpengar till mig själv om jag lyckas avliva ett vildsvin – den idén känns inte helt genomtänkt. Men vad vi behöver är att jakten underlättas, exempelvis genom att man omedelbart tillåter mörkersikten för vildsvinsjakt i hela landet. Vad vi däremot INTE behöver är ytterligare restriktioner riktade mot fällfångst, så som tydligen både Svenska Naturskyddsföreningen och dess små satelitföreningar pläderat för.

Ökningen av vildsvin skulle inte behöva vara svår att kontrollera om lagstiftarna och myndigheter såg till att stifta lagarna bättre med införande av skadeståndsansvar och rutiner – kontroll för att jakten på vildsvin faktiskt bedrivs i tillräcklig skala. Med rätt typ av lagstiftning räcker jakten och köttets värde väl till för att undvika behöva förbruka skattemedel på skottpengar. Om inte införande av allmän fri skyddsjakt på vildsvin så borde markägarna och jakträttsinnehavarna påföras större ansvar för de skador som vildsvinen orsakar. Ev. skottpengar tycker jag bör komma från markägarna och jakträttsinnehavarnas själva och inte skattebetalarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *