Nyheter

Öppet brev angående vårdboendet Gullvivan

Nyheter Göran Lemke presenterar ett öppet brev kring ett vårdboende.

Sörgården i Skillingaryd. Arkivbild

Socialnämnden tog beslut 21/6–17 om intagningsstopp samt nedläggning av särskilt boende Gullvivan på Sörgården i Skillingaryd.

Äldreomsorgen hyr Gullvivan av fastighetsförvaltningen i Vaggeryds kommun och får betala hyra för de outhyrda lägenheterna alltså en förlustaffär samtidigt som hemtjänsten får ökade arbetsinsatser till de boende i hemmen. Det läcker i båda verksamheterna.

Socialförvaltningen noterar att det idag inte är någon kö till särskilt boende.

Det beror kanske på att biståndshandläggarna fått en ”vink” om att inte bevilja de äldre en plats på Gullvivan.

Vad händer då? 

Jo, då får hemtjänstens personal göra ännu mer hembesök.

Den kompetenta och hårt arbetande personalen på Gullvivan är de som sist, om ens då, får veta något om förändringarna.

Personalkostnaderna finns ju kvar även efter en nedläggning av Gullvivan.

En del av Sörgården, mot Berggatan. Arkivbild

Det skrivs också i Socialnämndens protokoll från 2017 06 21: ”att då nytt vård-och omsorgsboende är planerat på ´”Mejeritomten” med 25 lägenheter är det rimligt att det sker en avveckling av enheten Gullvivan i god tid och över tid.”

Jag förstår inte detta, Vad är ”i god tid och över tid”?

Jag hoppas det är åldringens särskilda behov som skall styra, om det skall finnas plats för att tillgodose dennes behov av livskvalité och trygghet, även om det i framtiden skall byggas något nytt?  Dessa åldringar, som slitit ett helt liv och som helst hade velat bo kvar i sitt hem, där de haft ett rikt liv och många minnen, tappar livsglädjen med dessa negativa beslut över deras huvuden.

Gullvivans lägenheter är av äldre modell och ur arbetsmiljösynpunkt är hygienutrymmena svåra att använda med lift för dusch av de äldre. Detta har varit känt i många år. Men varför så bråttom just nu fem i tolv!??

I kommunens olika boendeformer med särskilda behov finns det säkert arbetsplatser där hygienutrymmena är lika stora som på Gullvivan och där lift används!

Sörgåeden från ovan. Arkivbild april 2015

I november fick socialförvaltningen krav att budgeten måste komma i balans. Därmed inleddes ett arbete av tjänstemännen på att dammsuga var besparingar kunde ske.

Verksamhetschefen Eva Rosenkvist hanterar detta, genom att inte sätta någon budget för perioden efter 1 juli 2018 för Vårdenheten Gullvivan. Tjänstemannabeslut som jag anser kräver ett politiskt beslut i socialnämnden.

Att dra undan medel, för de som kanske allra mest är utsatta och som bor på särskilt boende, därför att de är i stort behov av vård och omsorg.

Just trygghet är vad som verkligen har försvunnit, efter att detta beslut blivit känt bland de boende (fortfarande läskunniga).

Samtliga boende, de flesta över 90 år en 101år, skall den 1/7–18 vara utflyttade till andra boenden i kommunen. Vilka rubriker i media med tvångsförflyttning ett valår?!

Vissa sover inte om nätterna.

Kan socialförvaltningen inte vänta på ”naturlig” utflyttning, eller åtminstone tills det nya äldreboendet står klart, förmodligen i början av 2020.

Naturligtvis skall det byggas ett fint åldringscenter i Skillingaryd, men hur hanterar vi dagens åldringar i Vaggeryds kommun?
Jo, vi flyttar dem som boskap allt eftersom byggnaderna inte underhålles och inte håller måttet för en god arbetsmiljö!!?

Tyvärr är demokratin satt ur spel när den vänstra handen inte vet vad den högra ha för sig inom sociala nämnden.

Pengar i all ära men människan bakom alla siffror är vad som politikerna är satta att lyssna till.

En hårt beprövad anhörig

Göran Lemke

Taggar

Dela


31 reaktioner på Öppet brev angående vårdboendet Gullvivan

Nu får du nog läsa på. Hugander finns inte kvar i Vaggeryd kommun sedan förrförra våren. Vaggeryd är inte ”soptipp” av personal. Vi har levererat många välutbildade, erfarna chefer till Jönköping. Senast detta månadsskifte tog de en av våra bästa socionomer.

På tal om chefer, varför skall kommunen vara en ”soptipp”för Jönköpings kommuns avskedade chefer inklusive Hugander som ställer till det? Håller med många av er det är människor vi pratar om och inte djur.

Märkligt att bygdens folk inte reagerar. Tror man att allt ordnar sig? Fler av Görans kaliber behöver synas. Det blir kanske så här när samhället styrs utifrån.
”Märkligt att Vaggeryds kommun är enda kommun i Sverige som inte har kö till särskilt boende”, enligt Eva Rosenkvists utsago.
Anita&Tommy

En av dem som styr i Vaggeryds kommun är Göran Lemke. Han kanske styr utifrån ? Han tillhör i vart fall Centerpartiet

Jag håller med dig Göran Lemke!
Ibland undrar jag om de bestämmande politikerna tänker på hur de själva vill ha det när de blir gamla. Hur vill de bo och vilken omvårdnad vill de ha? Ålderdomen känns avlägsen för många. Men tiden går fort. Snart är de där och då blir det dags att smaka på den egna medicinen! Hur tryggt kommer det att kännas att bli gammal i framtiden?

Väldigt bra skrivit morbror Göran!
Det är förskräckligt att de på Gullvivan ska bli förflyttade o även personal blir drabbade.
Det är människor vi pratar om, inte djur.

På vilket sätt blir personalen ”drabbad” De har ju alla fått behålla sina jobb och fått vara kvar på samma äldreboende, Sörgården, med samma resvägar och samma arbetskamrater? OCH slipper vända boende ut och in i duschandet. Tack o lov för det.

Håller med Göran. Vi blir alla gamla tänk hur ni vill ha det själva när dagen kommer då ni behöver omsorg och hjälp.

Jaha och då ska ni ha omsorg och hjälp med att först få fötterna tvättade i duschrummet. Sedan ut ur duschen för att vända på kroppen och få håret tvättat. Om Göran vill ha den kvaliteten så får han söka på annan håll. I Vaggeryd ger man inte så usel omsorg

Fortsätt kämpa för Gullvivan och hela Sörgården förresten! Vi är många som känner som Du!

Mycket bra visat hur misslyckad politiken är i den här kommunen. Synd om det är som Linus skriver att det inte blir en valfråga.

Lite intressant från det aktuella sammanträdet. Inte många skillingarydsbor som var med där och beslutade.
Socialnämnden 2017-06-21 1(17)
Utdragsbestyrkande
Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, klockan 14:00 – 18:15
Beslutande Ann-Katrin Löfstedt, (M), ordförande
Peter Fransson, (S)
Gunilla Otterberg, (M)
Pelle Philip, (C)
Erica Kibowa Gunnarsson, (V)
Anette Pettersson, (S)
Maria Ottosson, (KD)
Fredrik Nord, (SD)
Ann-Christin Holmgren, (L)
Sofia Isaksson, (KD)
Bengt Sandahl (S)
Brahim Peci (S) tjänstgörande ersättare
Ulla-Carin Djerf (MP) tjänstgörande ersättare

Tycker att Peters inlägg beskriver väl hur politiken fungerar. Femklöverns budget ligger som grund för de beslut som fattas. Att säga att lösningen är att personrösta stämmer inte. Det är partiernas budgetar som fäller utslag. Trots att många kom in på personval så röstade alla i femklövern för den och genom passivt stöd av SD gick den i genom.

Peter och Kenth Femklöverns (c, kd, m, l och mp) budget är största orsaken till nedläggningen. Men det finns inget yttrande, begärande om votering eller reservation i det aktuella protokollet. Varken från en femklöversledamot från Skillingaryd eller någonn från oppositionen.

Håller med Göran fullt ut! Inte så lätt att påverka politiken även om man sitter med, man har ju inte
mer än en röst. Anser att många beslut tas över huvudet på oss fritidspolitiker och att demokratin
sätts ur spel. Det är val vart fjärde år och då väljs våra förtroendevalda, däremellan är det dom förtroendevalda som tar hand om besluten.
Därför viktigt att personrösta på personer man
tycker man kan lita på även mellan valen inte bara
valdagen.

Göran! Förstår att du som anhörig reagerar på de förändringar som sker. Men vad säger du i din roll som politiker? Du sitter i kommunfullmäktige för Centerpartiet. Det är femklöverns budget som ligger till grund för besparingarna. Du har en partikamrat i socialnämnden. Har du pratat med honom?

Ruth och Kjell Svensson håller med Göran Lemke till 100 %. Mycket bra skrivet och allt du skrev är sanning. Hoppas socialnämnden ändrar sig och låter Gullvivan vara kvar som ett äldreboende. Alla vill inte bo på mejeritomten. Och hur långt räcker 25 lägenheter? Snart, mycket snart kommer 30 och 40- talisterna vilja ha ett särskilt boende med omsorg (inte med hemtjänst i hemmen).

Tack Göran att Du engagerar dig, Tyvärr är det för få i södra delen som kan göra sin r.öst hörd, därav de många ogenomtänkta besluten.
H.J.

Vilken framtid man har att se fram emot Riktigt kusligt är det bara i Skillingaryd det är så skevt eller hela kommunen .

Göran: Någon valfråga kan det knappt bli. För enligt det nämnda protokollet röstades nedläggningen ner helt enigt. Jag hittar varken reservation eller yttrande av en enda politiker, varken i opposition eller i femklövern. Ärendet var inte ens uppe till votering.
Lena: Mig veterligen har inte denna fråga varit uppe i kommunfullmäktige.

Bra Linus. Politiker i Socialnämnden voterar inte när det gäller att stänga arbetsplatser med urusel arbetsmiljö. Frågor som enbart handlar om att ”möblera om ” bland platser och pengar ska inte upp till fullmäktige. Däremot så borde det finnas en instans där osakliga politiker går till angrepp mot sin egen kommuns anställda !

Det tycks att skribenten inte är särskilt uppdaterat. Detta har varit känt länge. Personalen har varit med i processen. Du kan ju fråga dina partikollegor Centern i Socialnämnden. Det finns två stycken. Snacket om att det finns ” vitala” åldringar är bluff. De har dött undan för undan. Nu är det för få boende kvar på enheten för att det ska motivera ett fullt arbetslag av personal. Biståndshandläggarna har inte ”fått någon vink”. De har fått ett beslut att verkställa. dvs inga nya placeringar på Gullvivan.
Det finns inga oanvända personalkostnader kvar på Gullvivan när brukarna flyttat. Det hänger ihop ,förstår du,
Här flyttas ingen boskap. Det får de kvarvarande bönderna hos Centern göra med sin boskap på hemmagården. Centerpartiet ingår i den alliansstyrda kommunen och har deltagit i alla de beslut som du återger. Hemtjänsten har fått mer att göra men även där är C involverad och har inte gett ett öre extra. Du är välkommen att hämta fakta först så ska vi debattera därefter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *