Nyheter

Öppet brev till socialnämnden

Nyheter Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) vill veta varför kommunen betalar tillbaka statsbidrag istället för att använda de stimulansmedel som kommunen fått. Läs brevet från FUB

FUB i Vaggeryds kommun har många av sina medlemmar i daglig verksamhet. I Vaggeryds kommun har omkring 65 personer daglig verksamhet. Under 2018 och 2019 har Vaggeryds kommun fått medel från staten via Socialstyrelsen med syfte att stimulera att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning så kallad habiliteringsersättningen.

Under 2018 fick Vaggeryds kommun 1 590 000 kronor (1) stimulansmedel från Socialstyrelsen. Utav dessa medel användes liten del (cirka 23 000 kronor) till att höja dagersättning för personer som deltagit del av dag, till att få heldagsersättning på 46 kronor/dag.  Resterande medel återbetalades till Socialstyrelsen. Hur kan socialnämnden återbetala cirka 1 462 000 kronor (1), som socialstyrelsen ansett personer i daglig verksamhet behövde?

Denna summa skulle ge dessa 65 personer inom daglig verksamhet cirka 22 500 kronor per person under 2018 som socialnämnden nekat förmedla till dem. Är det socialnämndens mening att statliga stimulansmedel, som kommunen ska förmedla till personer med daglig verksamhet och svag ekonomi, inte ska komma dem till del?

Kommunens uppgift är att stödja alla kommuninvånare och även personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Socialchefen hänvisar till rädsla för att personerna förväntar motsvarande i framtiden. Det är en kommunikationsfråga som FUB i samverkan kan hjälpa till med.

Under 2019 har Vaggeryds kommun blivit tilldelad omkring 570 000 kronor (2.) Socialnämnden beslutade höja habiliteringsersättningen till 50 kronor per dag och utbetala som en månadsersättning 1 000 kronor (= 11 000 kronor/år) till alla på daglig verksamhet (3). Detta är en betydligt lägre nivå än flertalet kommuner i länet. Det finns de kommuner som betalar cirka 90–100 kronor per dag. Beräkningen från Socialstyrelsen stimulans medel blir cirka 8 765 kronor/år/deltagare från Socialstyrelsen och resterande från Vaggeryd kommuns egen budget endast 2 235 kronor/år/deltagare på daglig verksamhet (cirka 10 kronor/dag).

Detta leder till frågan om kommunen minskar sin egen budget till habiliteringsersättning och håller tillbaka höjning av habiliteringsersättningen som socialstyrelsen vill stimulera till?

Är det socialnämndens mening att Vaggeryds kommuns bidrag till habiliteringsersättning har sjunkit från cirka 46 kronor/dag (2017) till 10 kronor per dag 2019?

I stället kunde det givits cirka 46 kronor/dag från kommunens budget som tidigare med tillägg från socialstyrelsens stimulansmedel för 2019 cirka 40 kronor/dag och givit dessa personer totalt cirka 86 kronor/dag.

Vilken annan grupp i samhället accepterar att få 4 kronor höjning per dag då kommunen får stimulansmedel från Socialstyrelsen på 40 kronor per dag för att kunna höja ersättningen?

I samverkan informerades om att det ska var samma summa under 2020 (1000 kronor/mån), trots att summan från Socialstyrelsen under 2020 inte är känd ännu, och där tjänstemän i samverkan inte kan besvara frågor i ärendet.

För att kunna svara våra medlemmar som har många frågor om de extra pengarna vill vi har konkreta skriftliga svar på

– Varför Vaggeryds kommun inte använde mer pengar till ändamålet 2018 utan skickade tillbaka merparten av bidraget?

– Hur man tänker 2019. Ska cirka 570 000 kronor fördelas på cirka 56 personer det vill säga en extra utdelning på 10 000 vardera? För den ersättning som kommunen redan betalar ska inte räknas in.

– Hur tänker man göra för 2020?

FUB-föreningen i Vaggeryds kommun

Lena Haraldsson, ordförande

Referenser

  1. 1. Socialstyrelsen Redovisning av stimulanssatsning till kommunen för habiliteringsersättning 2018 (S 2017/07302/RS (delvis)). 2019-06-27
  2. 2. Socialstyrelsen Fördelning av habiliteringsersättning för år 2019. 2019-06-27
  1. 3. Vaggeryds kommun Socialnämnden Habiliteringsersättning 2019 (SN2019/060) 2019- 06 -27.
Taggar

Dela


4 reaktioner på Öppet brev till socialnämnden

Jag och många andra med mig har länge undrat vad det är för folk som sitter på sina stolar på kommunen? Sitter dom och leker och vill visa sig duktiga, skickar tillbaka pengar till Socialstyrelsen,pengar som skulle gå till dom svaga! Ja man kan ju undra vad dom har för värderingar. Jag bli så arg och ledsen

Ja de har ju visat flera gånger att deras moraliska kompass inte pekar mot de svagare utan i riktning för flera anställda inne på kommunkontoret.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *