Nyheter

Öppet brev till våra folkvalda

Nyheter Boende i närheten av planerad vindkraft skriver till kommunens politiker

27 mars 2017 tog kommunfullmäktige beslut att tillstyrka Eolus ansökan om miljöfarlig verksamhet i form av vindkraftsindustri i vår annars så tysta och lugna boendemiljö. Det har gått några år sedan dess och det har varit uppmärksammat i media. 2017 röstade 21 för och 19 mot, idag kanske resultatet hade blivit ett annat?

Eolus lämnade från början en miljökonsekvensbeakrivning som gällde 200 meter höga verk med rotordiameter 113 meter och med en effekt på 2,3MW.

Eolus har fått igångssättningstillstånd från länsstyrelsen i Östergötland, men nu begär man samråd med tillsynsmyndigheten efter ett flertal ändringar i den miljökonsekvensbeskrivning ni tog beslut om att tillstyrka. Eolus har nu bytt till betydligt större verk! 

Från 2,3MW till 5,8MW. Från en rotordiameter på 113 meter, med svepyta 1 hektar till 170 meter  med svepyta 2,3 hektar. Ni kan själva räkna ut konsekvenserna för insekter, fåglar och oss boende.

Eftersom verken blir så mycket större kommer mer mark behöva tas i anspråk, både för verkens fundament men också i form av uppställningsplatser för lyftkranar och nya och större vägar. 

Det är alltså inte en vindbrukspark som ska byggas, utan en fullskalig industri mitt i den idyll vi skapat åt oss själva och våra barn.

Vi berörda grannar har lagt ner extremt mycket tid åt att läsa på och sätta oss in vindkraft. Vi har betalt för husvärderingar där både före vindkraft och efter vindkraft har beaktats.

Bekostat  buller och skuggberäkningar  på både ursprungsverken och de nya verken och de visar på flera fel i de beräkningar Eolus gjort.  Vare sig man väljer att titta på Eolus beräkningar eller ”våra” så står det klart att det som står i Vaggeryd kommuns vindbruksplan om max 35db vid bostad och minimiavstånd 700 meter inte efterlevs.

Enligt vice statsminister Per Bolunds uttalande i Agenda kan kommunen när som helst under ärendets gång nyttja veto och säga nej.

Vi ber er därför nu att värna om era boende i denna kommunen, platsen där vi gör skillnad, platsen för möjligheter formad med tanke och omtanke…. Vi ber er att nyttja det kommunala vetot, med omtanke för oss landsbygdsbor, för att göra skillnad för oss! 

Mörkhultet med grannar

Taggar

Dela


20 reaktioner på Öppet brev till våra folkvalda

Ovanstående 19 inlägg talar väl sitt tydliga språk. Inte ett enda försvarar den skövling och det obehag som kraftverken kommer att orsaka. Det ska bli intressant att se vilket parti som vågar ta bladet från mun och säga att det här är inte försvarbart.

Ni som inte varit inom ett par kilometers avstånd från en vindkraftsfabrik kanske ska ta och lyssna på denna filmsnutt. Den är cirka fem minuter lång. Om du lyssnar på den tolv gånger så har det gått en timme. Om du lyssnar 288 gånger så har det gått ett dygn. Om du lyssnar 105 120 gånger så har det gått ett år.
Det är ett litet vindkraftsverk du hör på filmen.
Stäng inte av efter ett par minuter för ingen fastighetsmäklare lär kunna sälja ditt hus så snabbt.
https://www.youtube.com/watch?v=VLeMfjqmlOs

Otrolig miljöförstöring måste få ett stopp. Det finns inget miljövänligt någonstans i ett vindkraftverk, från tillverkning till total förstörelse av skog och mark samt dödsfälla för fåglar och insekter och förstörelse för boende i närheten

Hejsan qvintus
Centerpartiet är bara intresserad av ensamkommande nu för tiden och de som bor i landsbygden har de övergett för länge sedan.

Det glädjer mig att så många börjar få upp ögonen om vindkraftens skadeverkningar på fågellivet. Märkligt att de organisationer som är för att starkt fågelliv är så tysta om detta vidriga som händer bland andra örnar.

Gubben! De har ”överordnade intressen” av politisk karaktär. Mycket handlar om att överta makt från markägare på landsbygden.

Vår kommun skall vara en kommun som tar tillvara kommuninvånarnas intressen och inte stå med mössan i hand när de multinationella företagen vill använda skogsbygden som industriplattformar för vindkraftsparker. Vad säger Centerpartiet i kommunen om detta? Det är ju ett parti som säger sig värna om landsbygden. Men de går väl i Miljöpartiets ledband som de gör i rikspolitiken. Kommunen kommer inte att tjäna en krona på en sådan här etablering. Uppförandet av verken sker med utländsk personal.

Att säga nej till vindkraft är att värna om människor och djurs livsmiljö och att säkerställa kommande generationers rätt till en oförstörd natur. En vindkraftspark går inte att återställa till det skick den en gång var. Vem skall ta hand om de uttjänta stålskeletten som kommer att stå kvar när de stora bolagen har lämnat och kanske har gått i konkurs? Förmodligen blir det vi skattebetalare som får träda in när markägaren inte kan betala.

Inför nästa val kan man kräva att kommunpolitikerna klargör sin inställning till vindkraften så att man kan rösta bort dem som medverkar till att förstöra den unika småskaliga natur som vi har i vår kommun.

All vindkraftsel som produceras går på export till Tyskland och Baltikum. Självfallet vill man inte förstöra sin egen natur och då utnyttjar man svenska kommunpolitikers totala okunskap om hur vindkraften påverkar miljön. Det enda svar man har är att man måste bidraga till att vi når upp till miljömålen.

Ni är välkomna hem till oss på en kaffe. Från vår altan syns vindmätningsmasten som står ungefär där ett av verken är tänkt att stå. Det är ofantligt högt! Men det låter ingenting och står still. Den är ändå en ständig påminnelse på vad som väntar om vi inte får hjälpen vi så väl behöver. Vindmätningsmasten är 140 meter hög, 60 meter lägre än verken som är planerade. Men kanske är det som en bekant boende granne med vindindustrin i Fredriksdal sa: ”man vänjer sig till slut! Nu stör det bara när vi sitter ute i trädgården, när vi ska sova och när vi inte hör hunden när vi jagar”.
Kom gärna upp på en kaffe och prata med oss! Kolla på masten och försök att med lite fantasi tänka er den 60 meter högre, snurrande med ett vingspann på 170 meter, med ett sovshande läte dag som natt och med blinkande solskuggor över trädgården. Har ni inte den fantasin att ni kan tänka er in i vår situation, så åk till valfri vindindustri så får ni sanningen. Tänk er sedan in i vår situation att vi sitter fast med gårdar där vi inte står ut med att bo kvar, men med osäljbara fastigheter. Kan ni tänka er att leva så själva?

Ju mer man lär sig om vindkraftverken och dess skadeverkningar för miljö och djurliv måste man vara helt faktaresistent för att komma på idén med mer vindkraft.
Vingarna har ett slitage på upptill 1 procent per år, även sett siffror på 1,7 procent per år men inte kunnat verifiera dessa. Vingarna är en epoxikomposit som innehåller Bisfenol A. Med vikter på 79 ton per vinge blir det 2,4 ton mikroplaster per verk och per år som förorenar naturen.
De vägar som byggs ska kunna bära de delar som ska fram och för att göra det så ska vägarna enligt uppgift ha en högre klassning än E4:an. Och det blir många mil väg för en vindkraftpark.
Till det kommer det faktum att elförsörjningen blir förstörd när det blåser. Då man får för mycket el som måste säljas till underpris och blåser det inte har man för lite och måste kompensera med fossilkraft, kärnkraft och vattenkraften med ökat slitage och kostnader för de stora variationer som vindkraften medför.
Till det kommer riskerna för djur och insekter där vingarna fungerar som giljotiner.
Och som lök på laxen så ha vi det ljud som alstras och det har visat sig vara skadligt för människor om man utsätts för det under en längre tid.
Återvinningen av dessa miljömonster som vi kan kalla dessa i fortsättningen är obefintlig.
Men som markägare kommer man att vara skyldig till att återställa marken till orört skick och där har jag sett siffror mellan 1,5 till 5 miljoner.
Så vindkraft är ingen bra idé för någon!

Tidigare var det så att om man ändrade minsta lilla detalj i en vindkraftsansökan som blivit beviljad så skulle processen tas om från början.
Håller fullständigt med om att de riktlinjer som KF antog ska hållas. Allt annat är oacceptabelt.

Dags att ta ansvar, vakna och på allvar tänka efter – ni folkvalda politiker.
Hur är det möjligt att ni inte ifrågasätter utan tillåter Eolus att ändra sig och bygga dessa enormt mycket större och kraftigare verk utan att det blir en ny runda med ansökningar, och riskanalyser?
Helt plötsligt så visar Eolus egna bullerundersökningar att de nya, enormt mycket större och kraftigare verk kommer inte bli mer störande för grannarna i industriparken än de mindre verken som Eolus från början ansökte och fick klartecken för.
Byggnadsnämnden kräver ju av, i alla fall av privatpersoner att inlämnade och godkända byggnadslov följs till punkt och pricka. Vill man ändra minsta detalj så förväntas jag lämna in uppgifter om det, för ett nytt godkännande.
Förhoppningsvis kräver även Vaggeryds kommun detta av Eolus

Det är ert ansvar som folkvalda politiker att kontrollera och kräva att de riktlinjer och regler som ni satt upp i Vaggeryds kommuns vindbruksplan på vad som är rimliga bullernivåer, avstånd till boende, hur stora verk och vindbruksparker efterföljs.
Detta är också vad era kommuninvånare ska förvänta sig att behöva acceptera.

Åk ut till lämpligen Mörkhultet, ställ er vid husknuten. Ungefär där det nu står hög mast, ska ett av verken byggas. Verkan ska upp ytterligare 60 meter och med vingblad på 170 meter svepyta.
Med lite fantasi är det inte så svårt att föreställa sig hur enorma dessa verk kommer bli.

Ni har fortfarande möjlighet att avbryta hela projektet. Vill vi verkligen att stora bolag bara ska kunna köra över den lilla människan, cirka 600 meter från husknuten där andra länder kräver höjden gånger 10,
Står Vaggeryds kommun upp och kräver samma regler skulle verken endast bli cirka 60 meter höga…
Då kanske inte oron skulle vara så stor.

Liselotte Andersson

Helt sjukt vad kommunfullmäktige gör för sina invånare. Invånare som betalar deras lön dessutom. Finns ingen vinning alls för Vaggeryds kommun att gå med på detta, alla inkomster hamnar i riskbolag nere i Tyskland, precis som strömmen som produceras.

Synd att vi boende ska bli drabbade för denna industrialiseringen av skogarna innan det kommer fram att vindkraft inte är så bra som den utger sig för att vara. Är du som läser detta öppna brev någon som har lite makt att bestämma? Lägg en timme på att läsa om vindkraftverk. En timme har du tid till, in på Google och läs och stoppa detta i våran vackra kommun. Även du måste tycka det är galet att söka för betydligt klenare verk för att sen säga ojsan hoppsan. Fungerar det på villa med tro? Söka på 40 kvm för att sen bygga ett slott?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *