Nyheter

Oppositionen vill ha svar om Lagans vattenområden

Nyheter I en interpellation till kommunfullmäktige frågar sig KD, EMP och C varför röjningsarbetet av vissa områden intill Lagan fortfarande inte är utförda, till tekniska nämndens ordförande

Arkivbild Martina Ojala

Interpellationen, som tekniska nämndens ordförande Kenth Williamsson (S) valde att svara på vid nästkommande kommunfullmäktige var: 

”I ett antal år har motionärer och medborgare lyft frågan, att synliggöra och tillgänglighetsförbättra områden kring Lagan, med hänsynstagande till natur och miljö. Lennart Karlssons motion från 2018 att göra Lagan farbar med kanot och båt från Kvarnen vid Hjortsjöån och ut i Hjortsjön i syfte att göra området mer attraktivt. 

Beslut har tagits i kommunfullmäktige att genomföra röjning av trädbestånd och buskage. En del har gjorts, men det finns sträckor som fortfarande måste röjas. Att ta bort nedfallna träd som ligger tvärs över måste också prioriteras. 

Lagan, vårt vackra vattendrag som passerar kommunen från norr till söder. Framför allt i våra tätorter, är detta attraktiva rekreationsområden. Södra Park med Lagan som byggdes på 70-talet är ett attraktivt område att bo i . Fantastiska omgivningar med Lagan och friluftsområden österut möter upp med fina gångstråk, mötesplatser, insektshotell och blomsterängar. Detta kan sägas om flera platser utmed Lagans sträckning genom kommunen. 

Trädbeståndet på stranden är ett viktigt grönområde för naturen. Trädbeståndet skyddar även fåran från att växa igen och stranden från att bli buskbevuxen. Kantvegetation kan behöva etablerings för skuggning. Vid restaureringen bör erosionsrisken kartläggas noggrant. Eventuellt behöver också strandbrinkarna erosionsäkras. Erosionssäkra med morän eller annat naturligt stenmaterial och vegetation från platsen. 

Därför undrar vi vad det är som gör att röjning av vissa sträckor fortfarande inte är utförda? Hur länge dröjer det innan detta är klart? När kan arbetet påbörjas? Med anledning av detta vill vi fråga Kenth Williamsson (S); Anser kommunalrådet och ordförande för tekniska nämnden Kenth Williamsson att beslutande åtgärder är utförda och om inte avser kommunalrådet att verkställa fattade beslut och vidta åtgärder. Tänker kommunalrådet och ordförande för tekniska nämnden på något sätt agera inom sitt ansvarsområde när det gäller skötsel och underhållsåtgärder, och upprätthålla en god miljö i våra sjöar och vattendrag? 

Interpellationen är underskriven av Empartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet och svar lämnar Kenth Williamsson (S) vid nästkommande sammanträde. 

Taggar

Dela


1 reaktion på Oppositionen vill ha svar om Lagans vattenområden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *