Nyheter

Ordination av läkemedel missades – anmält enligt lex Maria

Nyheter En patient som inkom till akutmottagningen med skadat knä ordinerades inte blodförtunnande medicin trots att patienten hade en känd koagulationsrubbning och tidigare propp i underbenet. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

En patient med känd koagulationsrubbning  och tidigare propp i underbenet, kom till akutmottagningen efter att hen skadat sitt knä. Patienten fick hjälpmedel och instruktion om att avlasta knäet enligt rutiner. Den signal i journalen som visade att patienten hade en koagulationsrubbning noterades inte.

Vid uppföljande kontroll uppmärksammades att patienten inte ordinerats blodförtunnande medicin för att förebygga blodproppar, något som ska ske enligt rutin då patienten har svårt att röra sig. Behandling med blodförtunnande medicin inleddes, men när patienten sedan avslutade behandlingen drabbades patienten av propp i lungan och behövde vård på sjukhus.

Proppen i lungan hade kunnat ge upphov till svårare sjukdom och död om den inte upptäckts. Patienten fick inga men. Frakturläkning har skett utan komplikationer.

Det har uppmärksammats att det på ortopedkliniken fanns bristande kännedom om behandlingsrutiner och en rad åtgärder har vidtagits för att öka kännedomen.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *