Nyheter

Östra strand: Sju år för att få detaljplan klar

Nyheter 2016 gav politiken klartecken för att angöra nytt bostadsområde i norra delen av Vaggeryd. 2018 togs beslut, efter arkitekttävling, att utse ”Bo i skogen” som skulle gestalta området. Nu är det 2023 och detaljplanen ska antas… 

Detaljplanen på Östra strand möjliggör för åtta bebyggelsekvarter, fyra i den norra delen och fyra i den södra delen. Mellan de norra och södra kvarteren finns den gröna kilen som fungerar som områdets gröna vardagsrum och park, som en sammankopplande nod mellan Hjortsjön, kvarteren och trafikangöring i planområdets östra del. Kvarterens placering och utformning är inspirerat av ett lövverk, där den bilfria och gröna kilen symboliserar grenen, och bebyggelsekvarteren med lokala gröna mötesplatser i mitten symboliserar bladen. Inom varje bostadskvarter regleras särskilda bebyggelsetyper som flerbostadshus, radhus samt fristående småhus. Kvarteren har även kvartersgemensamma innergårdar som ska fungera som respektive kvarters gemensamma utemiljö men kan även vara för besökare i området. I kvarterens ytterkant finns kvartersgemensam parkeringsyta. Sju av åtta kvarter regleras för bostadsändamål. Ett kvarter avsätts för förskola med tillhörande friyta samt en yta för markanvändning centrum och skola, för att skapa möjlighet till allmän service inom området.

Sammanlagt skapar detaljplanen möjlighet till cirka 280 nya hushåll fördelat på cirka 200 lägenheter, 60 radhuslägenheter samt 20 småhus. Förskolan är tänkt att rymma cirka 110 barn fördelat på 6 avdelningar.

Vid kommunstyrelses arbetsutskott fanns den sju år gamla bostadsområdesidén med på bordet, nästa steg är beslut i kommunfullmäktige och därefter görs exploateringsanvisningar. 

Ledande politiker berättar om antagandet. Först ut är Kenth Williamsson (S);
– Jättebra. Vi bifaller förslaget som ligger. Det här bygger på ursprungsförslaget vi hade med ”Bo i skogen”. Det känns skönt att det kommit så här långt. 

Thomas Axelsson (KD);
– Bra förslag. Men det har tagit sju år. Det är en blandning av olika bostadsbestånd, 60 radhus och 20 villor. Jag tror att det kan bli svårt med så många hyresfastigheter. Efterfrågan är inte så stor. Det som är bestämt är att närmast E4:an ska det byggas fyravåningshus med tanke på buller. Lite längre in i området ska det vara tvåvåningshus. 

Anna Karin Slunge (S);
– Alla de synpunkter skulle varit inne under samråd och granskning.

Thomas Axelsson (KD);
– Vi har framfört detta flera gånger.

Kenth Williamsson (S);
– Vi godkänner de här antagande. Det går upp till kommunfullmäktige. Det som är viktigt är att man har den här blandande bebyggelse är att forskning visar att det ska bli en bra integration i samhället. Det har varit tanken med det förslaget som vann tävlingen ”Bo i skogen”. Principen är väldig bra och jag är glad att allmänheten och elever tog sig an det här. Det blev inget rent villaområdet.

Gert Jonsson (M);
– Å andra sidan är det vi själva som ska ta upp frågor här och var, var ligger majoriteten, då får vi gå vidare, men ibland får man gå vidare utan att alla är 100 procent överens. Det tar tid när man gör det här, men så är den demokratiska processen. Vi vill ju ha demokrati och demokrati tar tid. Det var för att hålla ihop majoriteten hela vägen. Bara ett villaområde ville ju inte S från början. Det är viktigt att hålla i hela vägen. Vi hade aldrig kunnat göra bara ett villaområde.

Anna Karin Slunge (S);
– Det är roligt att den här tävlingen gjorts så att vi bygger och planerar. Idéburen detaljplan.

I höst kommer detaljplanen antas i kommunfullmäktige för godkännanden.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Östra strand: Sju år för att få detaljplan klar

Erfarenheten säger att, när träden skymmer solen och sjöutsikten från altan och balkong, så blir det önskemål om trädfällning. Bo i skogen, kan man göra när ingen sjö är i närheten.

Intentionen är god och jag hoppas att det blir ett fint område. Dock säger erfarenheten att när markberedarna väl är på plats så är risken stor att ”bo i skogen” glöms bort, träden skövlas, marken planas ut och det slutar med ett vanligt hederligt bostadsområde som vilket annat som helst.
Det krävs en varsam hand och tydliga riktlinjer om det här projektet ska gå i mål så som det var tänkt från arkitekten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *