Nyheter

Östra strand ska snart ut på granskning

Nyheter Detaljplanen för Östra strand i norra delen av Vaggeryd tar sin form och snart är handlingarna ute för granskning. – Det kommer att bli fint, kommenterar politikerna om nya bostadsområdet.

Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen berättar:
– Vi går snart ut med handlingarna för granskning och till hösten kommer Östra strand till kommunfullmäktige. Det har jobbats väldigt intensivt och vi håller kvar vid grundtanken som vi haft tidigare. Området är 16 hektar och av detta är sju hektar kvartersmark och nio hektar allmän platsmark. Det är mycket parkområde i detaljplanen. Skolverksamhet planeras i sydöstra delen av området. 

Thomas Axelsson (KD);
– Närheten till skogen genomsyrar detaljplanen. Det kommer att bli fint. Men jag tycker att det är för många hyresfastigheter. 210 lägenheter är för många. Vi har lite olika åsikter om det här, men vi tror att det inte finns marknad för så många hyreslägenheter i den delen av Vaggeryd. 

Kenth Williamsson (S);
– Det som skiljer vad vi tidigare kikat på är att man ska ”sköta det vilda området”, vi tror att det kommer att växa igen annars i parkområdet och det måste skötas.

Sammanfattningsvis kan tilläggas att detaljplanen varit på tapeten en längre tid och det var under 2018 som det beslutades om ett uppdrag att ta fram förslag till detaljplan. Planförslaget var utställt för samråd under 2021. Revideringarna har gjorts och förslag till nya granskningshandlingar har framtagits för att ställa ut planförslaget för granskning. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nytt bebyggelseområde i ett skogslandskap med livsmiljöer som underlättar för en mer hållbar livsstil. Sedan sist har ett antal utredning gjorts såsom korsningsutredning, miljöpåverkan, naturvärdesinventering, arkeologisk utredning, geoteknisk markundersökning, dagvattenutredning, bullerutredning samt gestaltningsprogram för allmän platsmark och kvartersmark. 

Några fakta som delgavs vid kommunstyrelsens sammanträde: 7 600 kvadratmeter förskola för 110 barn fördelat på sex avdelningar. Totalt 290 bostäder varav 210 lägenheter, 57 radhus och 21 enbostadshus. 

Taggar

Dela


2 reaktioner på Östra strand ska snart ut på granskning

Jag undrar om inte allt detta nedlagda planarbete gjorts i onödan då området är eller kommer att bli ett vattenskyddsområde med hänsyn till att kommunens nya vattenbrunn är belägen i södra delen av detta skogsområde.

Denna viktiga brunn förser ju hushållen med dricksvatten i såväl Vaggeryd och Skillingaryd och framöver kanske fler orter eller boendeområden inom kommunen.

Marken invid samt särskilt norr om denna viktiga vattenkälla utgörs utav många meter djup sand under det 20 cm tjocka översta jordlagret. Denna sand filtrerar snabbt och enkelt föroreningar ned till själva vattenorden.

Vid en miljöolycka är denna vattenkälla utsatt för stora risker. Jag är förvånad att ingen på kommunen lyft denna aspekt hitintills.

Bo; Vilken typ av miljöolycka av den digniteten skulle hända i ett bostadsområde? Det är ju inte en bensinmack som ska anläggas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *