Nyheter

Övar för att upprätthålla beredskap

Nyheter Södra militärregionens första regionala insatskompani, GU-insatskompani, har grundutbildats under snart ett år och har nu sin final i form av en slutövning som genomför unders vecka 24.

Foto: Pressbild  [1/7]

Foto: Pressbild  [2/7]

Foto: Pressbild  [3/7]

Foto: Pressbild  [4/7]

Foto: Pressbild  [5/7]

Foto: Pressbild  [6/7]

Foto: Pressbild  [7/7]

Genom att öva och befästa de färdigheter och förmågor våra värnpliktiga fått till sig under det gångna året stärker vi militärregionens försvarsförmåga och höjer tröskeln för angrepp av alla slag.
Övningsverksamheten syftar i grunden till att säkerställa och kontrollera att förbandet uppnått de förbandsmålsättningar och krav som ställs på dem. Värnpliktiga och officerare övas och tränas i sina befattningar som de har i Försvarsmaktens krigsorganisation.
Övningen består av olika moment där det övergripande syftet är att fortsätta utvecklingen av den utbildning de värnpliktiga fått under det gångna året för att öka förbandets förmågor.
Några av de övergripande målsättningarna för övningen är att:
– Leda på kompani, plutons och gruppnivåer,
– samöva plutonerna eftersom de utbildats på tre olika platser i landet men med samma förbandsmotsättningar,
– Ltveckla förmågan till strid med förbandets alla vapensystem med skarp ammunition.
– Våra värnpliktiga måste få slutöva allt de fått till sig under sin utbildning. Instruktörer och befäl behöver även de få en kvittens på att utbildningen mottagits på ett krigsdugligt sätt. Dessa värnpliktiga kommer nu vara första grunden till Södra Militärregionens regionala insatskompani och behöver övas för att kunna vara en del i uppgiften att upprätthålla vår beredskap. Därför är det viktigt att genomföra övningar även under rådande förhållanden som nu, säger major Björn Åström, övningsledare för slutövningen.
Källa: Pressmeddelande från Södra Militärregionen
Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *