Nyheter

Överens om nästan alla taxor och avgifter

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns taxor och avgifter på ärendelistan. Alla var överens fram till punkten om hemsjukvård.

– Vi är mot den nya avgiften för hemsjukvård. Vi tycker det är en kraftig höjning och vi hade samma diskussion som förra året, då man höjde lunchen, larmen och så vidare. Nu har vi socialdemokrater sänkt skatten för pensionärer men det är klart att det blir inte mycket över när man höjer avgifterna för dem hela tiden, säger Kenth Williamsson (S).

Två förslag fanns, femklöverns beslut att säga ja och Kenth Williamsson (S) förslag att alla taxor och avgifter, förutom hemsjukvården, ska godkännas. Efter omröstning vann femklöverns förslag med 7 – 6 (SD och EMP röstade för S-förslag). S-gruppen reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Kenth Williamsson (S) vill även ha med en protokollsanteckning när det gäller kulturskolans avgifter.

Ny höjning med 5% när det gäller kommunens avfallshantering som nu hanteras av kommunalförbundet SÅM. Motiveringen är för att uppnå nollresultat som är målet för verksamheten behöver avgifterna i taxan höjas med 5%. Utöver det godkändes att avgiften per kilo för containrar höjs med samma nivå som för övriga abonnemang. Höjningen innebär att ett hushåll med 190 liters kärl, hämtning var fjortonde dag och avfallsmängd på 7 kilo per vecka får en avgift på 1 937 kronor per år.

Nya avgifterna träder i kraft 1 januari 2019.

Taggar

Dela


7 reaktioner på Överens om nästan alla taxor och avgifter

Kenth, för övrigt finns inget annat land som beskattar sina löntagare mer än Sverige…. -60 Miljarder högre skatter idag än när Alliansen styrde.
Ordet Pensionärsskatt är ett av S uppfunnet uttryck, skatten för pensionärerna blev inte högre, däremot lägre för den som arbetade. Olika, javisst, precis som vi har olika beskattning på förvärvsarbete. En del betalar bara kommunalskatt, andra måste betala ytterligare 20% i stalig skatt. En sista del som bestraffas ytterligare med 5% statlig skatt i form av Värnskatt. Om du nu tycker att olika inkomster ska beskattas lika, hur ser du då på att likadana inkomster beskattas olika?

Alliansen införde jobbskatteavdrag i 4 eller 5 steg. S röstade emot samtliga dessa steg. Det existerar ingen pensionärsskatt! Man kan vidare notera att S aldrig arbetat för att riva upp dessa sänkningar när de väl genomförts pga rädsla att tappa röster från LO-medlemmarna som tjänat mest (relativt) på dessa.

Det S nu vill göra är att införa pensionärsskatteavdrag. En skattesänkning som incitament för att sluta arbeta. Det känns som S-politik enligt gamla skolan.

Nej. Det är ingen lögn. Vi sänkte skatten för pensionärerna och vi vill att pensionärsskatten ska tas bort helt. Alliansregeringen som ni var en del av införde den så kallade pensionärsskatten som är unik i Sverige. Dvs att pensionärer ska betala mer i inkomstskatt än förvärvsarbetare. Det var en del i er politik som kallades ”arbetslinjen” för övrigt. Men vi (S) anser att pension är uppskjuten lön och skall beskattas lika. Jobbskatteavdragen som du talar om innebär ju att pensionärer, arbetslösa, sjuka, föräldralediga som inte jobbar, ska betala mer i skatt enligt ert sätt att se på det. För övrigt så har inget annat land beskattat pensionärer mer än löntagare så ni är ju onekligen unika.

Det är ju dessutom så att om inte Alliansen genomfört jobbskatte-avdragen, så hade detta aldrig varit en S fråga, då hade alla betalt högre skatt även fortsättningsvis.

Kenth, rätta mig om jag har fel, men visst var det en stor enighet om att sänka skatten för pensionärer? Från ALLA partier! Alla partier var för, så hur kan du skriva att S sänkt skatten? Det är ju ren lögn! Det är Riksdagen beslutar, ingen annan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *