Nyheter

Överklagade nämndens sanktionsavgift

Nyheter 16 373 kronor i sanktionsavgift fick en fastighetsägare i Tofteryd betala till miljö- och byggnämnden efter ett klagomål om att byggt betongmur utan lov. Fastighetsägaren överklagade men nämnd vidhåller beslut.

Arkivbild på mur

Det var i oktober 2022 som ett klagomål inkom gällande en betongmur uppförts närmare än fastighetsgräns (4,5 meter) inom en fastighet i Tofteryd. Enligt plan- och bygglagen så krävs det inte bygglov för en mur om den uppförs utanför detaljplanelagt område samt utanför sammanhållen bebyggelse, vilket Tofteryd är. Men i ett nämndbeslut från april tidigare under året bedömdes området vara ”sammanhållen bebyggelse” och därför ska muren anses vara bygglovspliktig.

I klagomålet angav också att muren ersatte en tidigare stenmur. Stödmuren har försetts med ett stålräcke samt belysning som lyster upp en del av fastigheten. Muren är ungefär 11,4 meter lång och stenmuren får en betydande områdespåverkan. Det framgår av foton att muren byggts någongång mellan 2017 och 2019. Fastighetsägaren meddelade att grannen muntligen godkänt att de fick sätta upp stödmuren. Enligt nämndens protokoll anger fastighetsägaren att man valde att uppföra den nya stödmuren för att minimera risken för ytterligare stenblock skulle lossna då det under kraftigt regn släppte stora stenblock som rullade ner på egen fastighet samt grannens fastighet och att grannen utryckt sin oro när detta hänt. 

När miljö- och byggförvaltningen besökte fastigheten i november 2022 mätte man stödmurens längd till 31,4 meter. Byggsanktionsavgiften för att uppfört stödmuren utan startbesked blev därmed 16 373 kronor. 

Fastighetsägaren mottog miljö- och byggnämndens beslut den 29 december och lämnade in ett överklagande 5 januari samt ytterligare en skrivelse 13 januari. Miljö- och byggnämnden konstaterar, vid senaste sammanträdet, att överklagandet inkommit i rätt tid och man beslutade att vidhålla tidigare beslut. 

Nu kommer ärendet skickas vidare till länsstyrelsen för överprövning gällande sanktionsavgiften. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *