Nyheter

Överklagar försvarets ändrade inställning

Nyheter Eolus Vind AB begärde förlängd tid för överklagan av Länsstyrelsens beslut hos mark- och miljödomstolen. Beslut om anståndet beviljades till 30 september och i fredags skickade vindkraftbolaget in sina synpunkter.

Nu är Länsstyrelsens avslag på vindkraftsparken överklagad

Lars Olsson i Ekesås har lämnat in skrivelse till mark- och miljödomstolen i Växjö angående vindkraftsbolaget önskade förlängda tid för att överklaga sitt avslag om att bygga vindkraft i Boarp. Fyra dagar efter hans skrivelse, se Lars brev här, så har mark- och miljödomstolen beviljat vindkraftsbolaget att få förlängd tidsfrist för överklagan.

Nu har bolaget lämnat in sin kompletterade överklagan till domstolen där bolaget anser att de fått ett tidigare ja från försvarsmakten redan för fem år sedan. De tilltänkta vindkraftverk låg då utanför stoppområdet och att totalhöjden för verken i ansökan var 180 meter och därmed ingen konflikt med Försvarsmaktens verksamhet vid Hagshults övningsplats. Efter en ytterligare remissrunda från Länsstyrelsen för två år sedan lämnar försvarsmakten ett annat svar och menar nu på att verk 1 – 9 allvarligt skulle påverka riksintresset vid övningsflygplatsen.

Vindkraftbolaget överklagar nu och anser att det finns ingen skälig motivering till försvarsmaktens ändrade inställningar i ärendet.

Överklagan kan läsas i sin helhet här

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *