Nyheter

Överklagar vindkraftetablering

Nyheter De fyra vindkraftverken i Boarp har nu överklagats till mark- och miljödomstolen i Växjö. "Ny behandling hos kommunen önskas då förutsättningarna sedan sist har ändrats"

Arkivfoto; Så här såg ansökan för parken ut 2017

Första ansökan gjordes i april 2014 där Eolus Vind önskade bygga 13 vindkraftverk vid Boarp, i östra delen av Vaggeryds kommun. Försvarsmakten avslog, tillsammans med regeringen, nio av dem. Länsstyrelsen i Östergötland fick handlägga de fyra återstående verken som vindkraftsbolaget har fått ett godkännande på.

Nu har boende lämnat in överklagan till mark- och miljödomstolen där man anser att en ny behandling och ansökan ska lämnas tillbaka till kommunen då förutsättningar har förändrats sedan föregående ansökan för fem år sedan.

– Om inte detta görs ansöker jag hos miljödomstolen att avslå Eolus ansökan om uppförande av vindkraftverk nummer 10, 11, 12 och 13 i den så kallade Boarpsparken, säger Lars Olsson från Ekesås som nu, tillsammans med övriga boende, lämnat in överklagan.

Fem argument har lämnats i överklagan där det står angivit att vindkraftverken inte uppväger de miljöförstöringar mot den eventuella miljövinsten verken gör. Kommunens vindbruksplan, där det finns angivit att ljudet ej får överstiga 35 dBA vid bostadshus och att vindkraftverk inte får ligga närmare än 800 meter från bostad, har vunnit laga kraft. Ingen redogörelser för hur kablar och transformatorstationer ska anläggas finns med i ansökan. Vindkraftverk nummer 9 och 10 kommer för nära bostäderna på Mörkhultet samt Lilla Lund. Ljudet kommer överstiga 40 dBA enligt både egna och vindkraftsbolagets mätningar. Vindkraftbolaget har inte gjort någon opartisk utredning när det gäller miljökonsekvensutredning, där fågelutredaren knappt inte sett en enda fågel utan bara spillning efter en tjäderhöna, enligt överklagan.

– Utredningen av miljökonsekvensen var så dålig att lokala oriontologer fann sig tvingade att komplettera med egen utredning. Vi som bor i området vet att vindkraftsbolagets egna utredning inte stämmer, då vi ser häckande tranor, tjädertuppar som stoppar bilar, att morkullajakt förekom tidigare i området då det var tillåtet, att rovfåglar är otaliga i området, det rapporteras om kungsörn i området och lappugglan har siktats. Utredaren har även missat att det vid vindkraftverk 12 oh 13 finns två områden som är klassade som biotopskyddad samt nyckelbiotopområde med naturvärde. Verk nummer 13 hamnar så nära att området kommer att påverkas fysiskt, säger Lars Olsson som menar att det vore rent lagbrott att lägga vindkraft så nära skyddade områden.

Ett annat argument i överklagan är att bolaget inte redogjort för hur transporterna från riksväg till stickvägarna som ska anläggas ska användas.

– Transporter kommer även att ske på enskilda vägen och hur den nyttjas bestämmer väghållaren och ingen annan, avrundar Lars Olsson som nu lämnat in överklagan om de fyra kvarstående vindkraftverken i östra kommundelarna.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *