Nyheter

P O Toftgård reagerar på nämndbeslut

Nyheter P O Toftgård har synpunkter med anledning av beslut kring byggnation i influensområdet.

Förvånande beslut i miljö- och byggnämnden, Alshult, Skillingaryd

Läste jag rätt i artikeln? (Influensområdet stoppar byggnation, i går Skillingaryd.nu)

Argument för att ge avslag på förhandsbeskedet var bland andra att ”spara tid” åt sökande.

Alshult ligger inom influensområdet, nordväst om Skillingaryd. Nu vill sökande pröva om man kan bygga en bostad för generationsväxling på fastigheten. Då förväntar man sig att Vaggeryds kommun (miljö- och bygg) driver detta ärende till sista instans för att pröva om sökande kan få rätt. Väster om E4, inom influensområdet, tror jag inte vi prövat något ärende fullt ut tidigare. Här fanns chans till detta.

Om jag minns rätt har 5-klövern tydligt sagt att man skall pröva alla möjligheter för att hjälpa sökande. Det gäller fortfarande.

I kommunens övergripande mål står:

Vaggeryds kommun ska vara en plats…

• med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen

Nämnder, förvaltningar och våra tjänstemän (och politiker) skall alltid arbeta för våra kommuninvånare, inte mot – naturligtvis inom de lagar och förordningar som gäller i myndighetsutövningen.

I det här fallet har nämnden själv tagit beslut åt sökande att ”spara tid” i ärendet. Sökande har inte bett om hjälp med detta. Sökande har lämnat in ansökan om förhandsbesked för att bygga generationsbyggnation. Gör om och gör rätt. Ärendet bör prövas till sista instans!

Funderar vidare:

Buller av grovkalibriga vapen väster om Skillingaryd? Hur kan vi då bygga ett helt bostadsområde vid Götarps Hage (Nestors) i Vaggeryd. Det ligger närmare skjutplatsen.

Mellan skjutfältet och Alshult ligger E4, Järnvägen och Båramo industriområde med ständigt buller dygnet runt. Det stör troligen mer än skjutfältet. Men det upplevs inte som problem i Alshult.

Om man tittar på kartbilden i artikeln blir man också lite skrämd. Hela Skillingaryds samhälle och södra delen av Vaggeryd ligger nog väldigt risigt till med buller om Alshult är ett problem. De teoretiskt gjorda bullerberäkningarna, där ljudet ”hoppar över” Skillingaryd och Vaggeryd känns nästan komiskt. Lite sunt förnuft skadar inte.

Lite tankar från en annan del av influensområdet (influensområde = bullerpåverkat område Skillingaryds skjutfält enl teoretiska beräkningar)

Glad påsk!

P O Toftgård

Taggar

Dela


4 reaktioner på P O Toftgård reagerar på nämndbeslut

Bra PO det är en förutsättning att det byggs på landsbygden vi ser idag tomterna på Sörgården området tog slut på en halvtimme.
Det är skrämmande det sitter folk i 08 o bestämmer hur Sverige ska fungera

Ja P O, det är många som är förvånade över detta beslut
Vad gäller Vaggeryds kommuns ”Vision, värdegrund och övergripande mål ” 2018 tillskrev Hembygdsrådet samtliga partier inför senaste valet och frågade om de bl a stod bakom skrivningen

”Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser”
Samtliga partier svarade att man stod helt bakom detta! ( för lite mer än 2 år sedan!)
Alltsedan Miljöprövningen har bullergränserna ändrats ett antal gånger på ett helt godtyckligt sätt.
Gränsen rundar nu Vaggeryd o Skillingaryd och följer gator, vägar, sockengränser mm. Är detta seriösa ”teoretiska beräkningar”?? Bullergränsdragningen kan verkligen ifrågasättas.
Det nu aktuella området väster om skjutfältet kom plötsligt till då bullergränsen ändrades för att ge bygglov för några hus vid Kaffegatan i Skillingaryd. (Bullergränser gick tidigare en bit in i Skillingaryd !?)
Hoppas verkligen att den nya Översiktsplanen tydligt talar om vad som gäller utanför Skjutfältsgränsen.
Ett enstaka hus (= bygglov) utanför skjutfältsgränsen kan väl knappast påverka det Svenska försvaret

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *