Nyheter

Pandemin i fokus hos socialnämnden

Nyheter Trots att det inte var en formell punkt på nämndens möte så hamnade coronapandemin på något sätt i centrum under sammanträdet

När socialnämnden hade möte igår var det en hel del punkter av mera formell art som avhandlades. Men det gick naturligtvis inte att undvika den ökade smittspridning som skett i Vaggeryds kommun den senaste tiden, något som innebär ökad vaksamhet inom socialförvaltningens verksamhet.

– Från att ha minska något i träffarna när smittspridningen gick ner går vi nu tillbaka till tätare samtal inom förvaltningen, säger Lotta Damberg som är socialförvaltningens chef. Det är viktigt för oss att ha en god kontinuitetsplanering för att kunna möta det som händer i närtid och på sikt.

Ett bekymmer är att man haft en relativt hög sjukskrivning bland personalen, av naturliga skäl. Det har inneburit att man under perioden sedan mars månad varit tvungen att pausa viss verksamhet för att klara gården och omsorgen. Nu går man in i en ny period av prioriteringsdiskussioner över de insatser som ska göras.

– Vi har en god beredskap inom socialförvaltningen och nu kommer den samlade kommunala beredskapsgruppen att öka sitt arbete, enligt Lotta Damberg.

– Vi måste vara på tårna för att hantera den uppkomna situationen, säger Anki Löfstedt som är ordförande i socialnämnden. Det handlar om att förhålla sig till de nya rekommendationer och restriktioner som utfärdats av regeringen och Folkhälsomyndigheten. När Vaggeryds kommun dessutom fått rött ljus av EU-kommisionen, tillsammans med Värnamo och Gislaveds kommuner i länet, så innebär det att vi har ett allvarligt läge som kommer att påverka, inte bara socialförvaltningen, utan hela kommunens verksamhet.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *