Nyheter

Pandemin präglar ekonomin

Nyheter När socialnämnden möttes i förra veckan redovisades resultatet för årets första fyra månader

Den pågående pandemin sätter sina spår i socialförvaltningens ekonomi. Resultatet för de fyra första månader pekar på att den totala ekonomin kan hamna på ett litet överskott vid årets slut. Men det finns några poster som sticker ut och som är direkta resultat av coronapandemin. Posten hälsa- och sjukvård har ett stort underskott med 2,3 miljoner under första tertialet. Det kompenseras av ett stort överskott gällande ledning och styrsystem. I ledning och styrsystem ingår budgeterade kostnader för bland annat kompetensutvecklande åtgärder, något som inte har kunnat genomföras under rådande omständigheter. Den positiva siffran kommer från statsbidrag för merkostnader för pandemin  och kompetensutveckling från 2020 och har överförts till 2021. Statsbidragen som flyttats kommer att finansiera merkostnader för skyddsmaterial kopplat till pandemin eftersom det inte kommer nya statsbidrag i år. Dessutom finns ett överskot gällande äldreomsorg då man inte har kunnat genomföra dagverksamhet för dementa och träffpunktsverksamhet för äldre med mera.

Taggar

Dela


1 reaktion på Pandemin präglar ekonomin

Klumpigheterna med maten till de äldre eller problem med tillagningskök belastar inte ekonomin eller?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *