Nyheter

Under parollen ”Med hjärta för Vaggeryds kommun” höll KD årsmöte

Nyheter Ett 25-tal kristdemokrater deltog i årsmötet som hölls i Ekhults Missionshus. Till detta fanns ett antal personer uppkopplade digitalt. Detta med tanke på rådande pandemi. 

Gruppbild  [1/3]

Servering bjöds det på i Ekhults missionshus  [2/3]

Nya medlemmar  [3/3]

Thomas Axelsson, ordförande var först ut, och hälsade alla välkomna, och såg tillbaka på ett bra år för KD. Ett antal nya medlemmar hälsades välkomna.

Stefan Attefall (KD), från Jönköping, tidigare civil-och bostadsminister inledde med att tala om Kristdemokraternas värdegrund och aktuell etik i pågående samhällsfrågor.

I dag är Stefan strategisk rådgivare och driver företag, och hanterar uppdrag på många olika arenor, och bjuder på förståelse för dynamiken i både offentlig förvaltning, näringsliv och civilsamhälle. Mest känd är han kanske för gett namn åt Attefallshuset.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes och leddes av mötesordförande Marianne Andersson.

Thomas Axelsson omvaldes till ordförande. Till nya styrelseledamöter valdes Anna Vingrahn och Christer Sandén. Övriga ordinarie styrelseledamöter är Niklas Nordquist, Jenny Larsen, Klas Nilsson och Jan Eric Victor. Ersättare är Elisabet Blom och Agneta Ljunggren.

Till kassör valdes Anna Vingrahn.

Kristdemokraterna antog även en valplan och fastställde kommunlistan för 2022. Detta kommer redovisas senare.

Årsmötet antog följande uttalande

Kristdemokraterna vill att människor ska kunna bo och leva i hela Sverige. 

Ensam är inte stark. Det är när vi gör saker tillsammans som det blir bättre. Vi är övertygade om att goda relationer är grunden för ett gott samhälle. De ger oss personlig glädje och förståelse, de skapar trygghet, de påverkar effektiviteten i ekonomin och de bidrar till solidaritet i samhället.

Vi kommer fortsätta ta ansvar, tillsammans med andra partier och andra aktörer. För det är tillsammans vi gör det bättre. Vi står för ett tydligt ledarskap grundat på kristdemokratiska värderingar

Trygga och välfungerande familjer gör att samhället som helhet fungerar och växer sig starkt. En bra familjepolitik är ett medel för att lösa många samhällsproblem, så som ekonomisk utsatthet, fallande skolresultat och ungdomsbrottslighet. Genom att stötta familjer tidigt kan vi hindra att problem eskalerar och i stället förebygga.

För oss är människovärdet alltid högre än penningvärdet. Vi kristdemokrater värnar alltid, i alla lägen alla människors absoluta och okränkbara värde. Vi sätter människovärdet på en piedestal, centralt i rummet, ständigt i blickfånget. För oss är människan ofullkomlig. För alla människor begår misstag och gör fel. Det innebär också att alla människor kan och ska ges möjlighet att göra rätt och att lagas. Och då måste det sociala skyddsnätet fungera i alla olika skeden av livet.

Det börja närma sig valet 2022. Vi kristdemokrater ger besked om vilka frågor som är viktiga för oss i kommande mandatperiod. 

Text och foto; Kristdemokraterna Vaggeryds kommun

Har din förening haft årsmöte? Skicka bild och text till redaktionen@skillingaryd.nu.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *