Nyheter

Patient fick blodpropp efter operation – nu anmäls händelsen

Nyheter En patient drabbades av blodproppar i lungorna i efterförloppet av en akut bukoperation. Enligt gällande riktlinjer ska blodproppsförebyggande läkemedel ges i samband med sådana operationer, så skedde inte i det aktuella fallet. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten, IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Anmälan gäller en patient som drabbades av en akut åkomma i buken som åtgärdades med akut operation. Ingreppet var något komplicerat och operationstiden blev därmed förlängd. Innan operationen ägde rum hade patienten fått fylla i en så kallad ”hälsodeklaration”, där bland annat frågan om tidigare genomgången blodproppsbehandlng finns. På denna frågan angav patienten nekande svar trots att så var fallet. Den ökade risken för blodproppsbildning var alltså inte känd. Oavsett om risken varit känd eller inte så anger gällande riktlinjer att blodproppsförebyggande läkemedel skall sättas in vilket av oklar anledning alltså inte gjordes. Om informationen om tidigare genomgången blodpropp kommit fram så hade möjligheten ökat för att blodproppsförebyggande behandling skulle satts in.

Patienten är nu klart förbättrad men anger att tiden efter operation med flera olika komplikationer, bland annat aktuella blodproppar i lungorna, varit slitsam och rehabiliteringsförloppet tröttsamt.

Källa: Region Jönköping

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *