Nyheter

Pelle debatterar hyrläkare

Nyheter Pelle Philip (C) debatterar kostnader med mera för hyrläkare.

Hyrläkare, en tillgång, eller….?

Pelle Philip (C)

Om man lyssnar på S, V och MP säger på regionfullmäktige, samt vad en del dagstidningar skriver, då är hyrläkarna endast en besvärande kostnadsmassa. Framställs ofta som oengagerade golffantaster som endast söker en fet lönecheck och kostar regionen 140 miljoner kronor extra om året. Inget kan vara mer felaktigt.

Regionstyrelsens och fullmäktiges uppdrag, är att skapa en effektiv verksamhet till allas nytta. Här ingår bland annat att besätta en fullödig läkarkår. När det gäller att besätta vakanser inom läkarkåren, då är alternativet med hyrläkare det i korta perspektivet, den enda lösningen. Inte bara det, den är billig också.

Siffran 140 miljoner är helt acceptabel, då det är en bruttosiffra. Skall jämföras med kostnaden för ordinarie läkare på samma position. Kostnaden per hyrläkare ligger på cirka 1 000 kronor/timmen plus moms. I detta ingår sociala kostnader, utbildning, resor medmera. Betänk vad kostar det i timmen med en miljöinspektör, tjänsteman från Lantmäteriet eller en enkel redovisningstjänst, vilka tar betydligt mer än en hyrläkare.

Enligt SKL:s (Sveriges Kommuner o Landsting) tidning Dagens Samhälle, hanterar en hyrläkare 15 patienter i genomsnitt om dagen, ordinarie läkare 3,7 patienter. I rättvisans namn så skiljer det i det administrativa åtaganden. Men återigen, betänk effektiviteten! De tre procent av läkarkåren i Region Jönköping som är hyrläkare, gör en stor insats och är en tillgång för oss alla.

Vi bor i en region med tre länssjukhus, vilka samtliga blivit högt rankade 2016, med Ryhov som toppar med en förstaplats. Hyrläkarna med sin effektivitet har säkert bidragit till en del av detta. Dock skall inte hyrläkare ingå i grundbemanningen, men som en extraresurs är det en värdefull tillgång.

Pelle Philip (C)

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *