Nyheter

Pengar till ambulanser och kollektivtrafiken

Nyheter Regionens budget har nu presenterats. Ökat anslag till kultur, kollektivtrafik, ambulans, nära vården och ambulanssjukvård samtidigt som det föreslås en dubblering av besöksavgiften till akutmottagningen och en skattehöjning på 50 öre.

 

– Det finns en stor utvecklingskraft i Jönköpings län och vi befinner oss i en tid av långsiktiga investeringar som stärker länets attraktivitet och stimulerar till en hållbar utveckling. Med den budget vi nu lägger fram tar vi ansvar för den kommande mandatperioden för en god utveckling av Region Jönköpings län, säger Malin Wengholm (M), regionstyrelsens ordförande.

Budgeten innebär bland annat förstärkningar för en nära vård, fortsatta satsningar för att leverera en hälso- och sjukvård i toppklass, förstärkt arbete inom regional tillväxt och företagande och en god tillgång till kollektivtrafik och kultur i hela länet.

– Vi bygger för framtidens hälso- och sjukvård. Som invånare ska du få den vård du behöver, när du behöver den och på det sätt du behöver den. För att säkra det gör vi satsningar på nära vård som tar tillvara på patienters och närståendes förmåga och skapar förutsättningar för delaktighet. En specifik satsning är att korta köerna till 1177 Vårdguiden på telefon. Samtidigt gör vi stora investeringar i byggnationer och utrustning på länets tre akutsjukhus, säger Mia Frisk (KD).

– Vi vet att ett hållbart och smart resande skapar utveckling, attraktivitet och är en nyckel i invånarnas vardag. Därför utvecklar vi kollektivtrafiken. Fokus är att förbättra möjligheter till arbets- och studiependling, att lättare kunna resa mellan större orter i länet och utanför, och att underlätta resor med flera färdmedel, säger Rune Backlund (C).

– Våra medarbetare, deras kompetens och engagemang, är avgörande för Region Jönköpings läns framgång. Med flera insatser, bland annat en övergripande kompetensförsörjningsplan, arbetar vi för att säkra att Region Jönköpings län kan möta framtidens utmaningar genom att attrahera och rekrytera medarbetare, säger Jimmy Ekström (L).

Parallellt med den utveckling och de investeringar som pågår behöver Region Jönköpings län, precis som välfärdssektorn i övrigt, hantera den utmaning som innebär att färre ska försörja fler. Befolkningen fortsätter att växa och att antalet unga och äldre ökar snabbare än den arbetsföra befolkningen. För att kunna möta denna samhällsförändring pågår en omställning för att säkra en hög kvalitet inom hälso- och sjukvård och regional utveckling utan att öka totalvolymen.

– Det är viktigt att utvecklingen i vårt län fortsätter och vi är måna om att behålla den höga kvalitet och leverans vi har i verksamheten under såväl de kommande fyra åren som på längre sikt säger Malin Wengholm.

För att stärka och fullfölja pågående satsningar enligt plan och ta ett långsiktigt ansvar för verksamheten och planerade insatser föreslås i 2019 års budget en justering av skattesats. Justeringen innebär en ökning med 50 öre jämfört med 2018 års nivå. Trots detta kommer Region Jönköpings län i en nationell jämförelse fortsatt ha en låg skattenivå.

Hela pressmeddelandet finns här

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *