Nyheter

Pengar till skolventilation

Nyheter Under kommunstyrelsens möte bifaller nu styrelsens medborgarförslaget om att åtgärda arbetsmiljöproblemet vid Hjortsjöskolan och Fågelforsskolan.

Arkivfoto. Nu ska ventilationen göras iordning på bland annat Fågelforsskolan i Skillingaryd

– Vi kommer att avsätta pengar till ventilation. Det handlar om 4 miljoner. Ventilationen måste fungera, säger Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Dålig luftkvalitet har varit det största arbetsmiljöproblemet på bland annat Fågelforsskolan sedan lång tid och det har tagits upp på skyddsronder, i elevråd och i föräldraråd under flera år. Både elever och skolpersonal har uppgett besvär med luften, bland annat halsont, torra eller rinnande ögon, trötthet och koncentrationssvårigheter. Eleverna har inte samma problem under skoluppehållen. Medborgarförslaget om förbättrad arbetsmiljö har inkommit från föräldrarådet i mars 2017.

I medborgarförslaget står det att läsa att eftersom kommunen valde att inte svara på Arbetsmiljöverkets underrättelse i mars 2016 om att kommunen ska åtgärda de kvarstående bristerna avseende ventilationen/inomhusklimatet. I maj 2016 beslöt Arbetsmiljöverket om ett föreläggande gällande att kommunen vid vite skulle ha åtgärdat bristerna senast 1 september 2016. Kommunen överklagade beslutet om föreläggande med information från Fastighetsenheten om att ventilationen installerades 1991 och att den enligt Folkhälsomyndighetens råd om ventilation inte har kapacitet för den nuvarande personbelastningen på Fågelforsskolan.

I juni 2017 biföll barn- och utbildningsnämnden ärendet. Och nu har även kommunstyrelsen sagt ja till att avsätta pengar till skolventilationen både på Fågelforsskolan och på Hjortsjöskolan.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *