Nyheter

Personalens medborgarförslag avslogs

Nyheter Personalen på Familjecentralen i Vaggeryds kommun skickade in ett medborgarförslag där de ansåg att en ny kuratorstjänst skulle behövas. Men vid socialnämndens senaste sammanträde avslogs förslaget.

Foto: Martina Ojala

Det finns ett statligt, regionalt och kommunalt mål om tidiga insatser för unga och de som ligger bakom medborgarförslaget frågar sig hur det målet ska uppnås. Man skriver att man tycker sig befinna sig i ett vägskäl och föreslår därför att det behövs en kuratorstjänst, eller liknande, som är knuten till Familjecentralen.

Man hänvisar bland annat till att kommunen växer och att den psykiska ohälsan ökar överlag.

Men under socialnämndens sammanträde i förra veckan avslogs medborgarförslaget med hänvisning till det arbete som pågår och som utgår ifrån nationell och regional nivå som även inkluderar en konkretisering av arbetet på lokal nivå.

Taggar

Dela


13 reaktioner på Personalens medborgarförslag avslogs

Ett rop på hjälp från de som möter verkligheten varje dag. Dock skriver socialnämnden att ett arbete pågår och vi får hoppas att det innefattar en utökning av tjänster inom familjecentralen. Vad innebär svaret på medborgarförslaget mer specifikt?
Vi behöver omfördela våra skattepengar där mer pengar går till ”mjuka” behov som vård och omsorg, skola, sjukvård etcetera. Har vi behov av en planarkitekt som nu söks? Lite för många tjänster inom den förvaltningen?

Det verkar ju som alla 0–6-åringar har psykisk ohälsa om man läser kommentarerna här. För det är ju den gruppen barn som är aktuell på familjecentralen.

Nu diskuteras ju barn och ungdomars psykiska ohälsa i kommentarerna. Att de sedan även hjälper till med annat som har med familjen och kvinnor att göra är ju en annan sak.

Undrande: Så det finns inte syskon? Mår en förälder dåligt/ eller det knakar i en par relation kan det påverka en hel familj därav också ungdomar. Tänk utanför ramen!

Gode tid!
Med ett sådant avslag så förstår man att de inte har en aning om vad många barn/ungdomar har med sig i sin ryggsäck.
Frågan är nu.. Hur ska man få dem att förstå att detta är ett stort bekymmer i skolan/samhället och att det bara växer sig större.
Hur ska man få ut de styrande i verksamheterna?
Praktik i verkligheten liksom..

Gör om och gör rätt!
Den psykiska ohälsan ökar bland alla medborgare och speciellt bland barn och unga.
Så tråkigt att man ska ”spara in” på det som är så viktigt.

Är det möjligen så att det är en fråga om det ska belasta barn- och utbildningsnämnden eller socialnämnden som stoppar?

Vi får hoppas att politikerna i de kommande instanserna ser annorlunda på saken och inser det växande behovet av insatser i ett tidigt skede.

Helt galet! Det om något behövs i kommunen. Skolornas kuratorer är överbelagda med arbeten då alla andra myndigheter inte gör sitt. Det är långa väntetider om man lyckas komma fram, lång som bara den. Tänk om!

Men snälla!
Tidiga insatser gör att belastningen i skolan minskar. En tydlig bild visar att psykisk ohälsa ökar i samhället. Börjar man i tidig ålder att få hjälp minskar belastningen på samhället i längden.
Vi måste hjälpas att att minska väntetiderna. Här har vi ett exempel på hur det skulle bli möjligt.
Med vänlig hälsning,
PW

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *