Nyheter

Persson Korpihalme (SD): Ordningsvakt, natur och fiske på fritiden

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Mikael Persson Korpihalme (SD)

Kan du beskriva dig själv?
Jag är en 50-årig fabrikschef som levt större delen av mitt liv i Skillingaryd. Gift och har tre barn från ett tidigare äktenskap och nu även två bonusbarn. Fiskar gärna på min fritid. Jobbar även extra som ordningsvakt på helgerna. 

Har du önskat, eller tilldelats, platsen i kommunfullmäktige?
Jag har önskat mina platser i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnd. 

Vad är det för frågor som engagerar dig mest?
Mina engagemang politiskt är naturen, fritids- och skolverksamheten samt det ämne som är starkast för mig; trygghet. Med trygghet menar jag både fysisk trygghet i vårt numera väldigt otrygga samhälle men även tryggheten i skolan. Mitt ledord är ”handling/händelse måste alltid resultera i en konsekvens”. 

Vad ser du fram emot under mandatperioden?
– Denna mandatperioden ser jag som ren läroperiod och förberedelse för kommande perioder med mer inflytande. Sedan hoppas jag ha en del nytta av mina erfarenheter från privata sektorn, avrundar Mikael Persson Korpihalme (SD). 

Mikael Persson Korpihalme (SD)

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid riksdag. Ledamöterna utses vid val vart fjärde år. I kommunens fullmäktige finns 41 ledamöter och 27 ersättare. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om budget och ekonomiska långtidsplaner, skatter, avgifter, årsredovisningar, köp och försäljning av fast egendom. 

Kommunfullmäktige utser även ledamöter i styrelser och nämnder samt beslutar om inriktningsmål för nämndernas verksamhet.  

Mandatfördelningen 2022-2026: S 13, M 8, SD 7, C 4, KD 4, L 2, EMP 2 och V har 1 mandat.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *