Nyheter

Pilotprojekt förbereds för ”nattis”

Nyheter Nu har motionen om barnomsorg på obekväm tid varit uppe på kommunstyrelsens arbetsutskotts bord och där är våra politiker överens

Fullmäktigeledamoten Martin Damberg (V) lämnade in motionen för två år sedan sedan om att barnomsorg ska finnas även på obekväma tider om behov finns. Frågan har varit och vänt i barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige med lite olika svar.

Utredningar och kostnadsförslag har gjorts och via enkät som har gjorts var det tal om strax över 40 barn som behövde barnomsorg på obekväm arbetstid. Av dessa barn var det samtliga som behövde kvällstid men sju av dessa barn behövde även barnomsorg på natten. Enligt enkäten var det 16 barn som har behov av omsorg på helgen.

– Vi är överens om någon form av hjälpa och stöd till föräldrarna i kommunen. Men vi behöver kanske inte behöver göra det inom vår kommunala verksamhet. Till slut tar vi på mer än vad vi klarar av. I budgeten avser vi en liten peng för att pilotprojekt ska kunna förberedas, menar Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *