Nyheter

Plus för kommunstyrelsen

Nyheter Årsredovisning och bokslut har nu även godkänts i kommunstyrelsen. Totala resultatet hamnar på plus, men den politiska verksamheten gick minus, då fler och längre sammanträden hållits.

Våra heltidspolitiker Gert Jonsson (M) och Kenth Williamsson (S)

– Vi har pengar kvar på fastighetssidan, där ska det egentligen vara noll vid årets slut och vi har ett överskott på försörjningsstödet vilket vi hänför till högkonjunktur och god arbetsmiljö. Underhållet på våra fastigheter har inte hängt med därför har plus på den sidan samt att vi har en utbildningspeng och den har vi bara använt halva delen, berättar Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

– Vi ser gärna att nämnder och styrelser äskar pengar och vi vill, såklart, att de ska nyttja pengarna, menar Kenth Williamsson (S).

– Vi har gått back i den politiska verksamheten. Vi har fler och längre möten och det är bra att intresset är stort för våra sammanträden. Ersättarna erhåller samma peng som vi ordinarie. Vi hade en budget på 2 miljoner till våra möten, där går vi back och hamnar på totalt 6 miljoner och det beror förstås på att vi har viss heldagsverksamhet, menar Gert Jonsson (M).

I årsredovisningen från kommunstyrelsen kan man konstatera att förra året var ett år i högkonjunkturens tecken som på många sätt påverkar kommunstyrelsens verksamhet förvaltning. Framför allt på bostadsmarknaden och kommunens arbete med att exploatera nya bostadsområden. Arbetslösheten är väldigt lågt och försörjningsstödet har minskat. Kommunstyrelsens resultat hamnade på strax över 1,5 miljon kronor.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *